Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je zdravotníkova elektronická pečiatka.

Inštalácia čítačky a karty ePZP

Pre prácu v ezdravie je potrebná inštalácia čítačky ePZP, ktoré zdravotnícki pracovníci (ZPr) dostali od NCZI alebo prostredníctvom nemocnice, v ktorej pracujú. Pre úspešnú inštaláciu čítačky ePZP je potrebné vybrať, či ZPr pracuje v nemocnici/laboratóriu, v lekárni/výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v ambulancii.