Kto môže zneplatniť záznam z pacientskeho sumára?

Záznam môže zneplatniť len všeobecný lekár pacienta. POZOR: pri zneplatnení záznamu, sú zneplatnené aj všetky jeho súvisiace záznamy k danej diagnóze. Zneplatnením sa rozumie stav záznamu, ktorý mal v minulosti opodstatnenie byť zobrazený v pacientskom sumári, no v súčasnosti už jeho výskyt v PS nemá význam pre aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta (ale v čase pred ukončením platnosti záznam opodstatnenie mal). Ide o ukončenie časovej platnosti záznamu.

Kto môže stornovať záznam z pacientskeho sumára?

Záznam môže stornovať autor záznamu a všeobecný lekár pacienta.Pod stornom záznamu sa rozumie zrušenie záznamu z dôvodu opravy administratívnej chyby napr. zaznamenanie záznamu na iného pacienta.

Ako postupovať v prípade, ak je lekár (stomatológ) limitovaný počtom vyšetrení/obdobie? Musí byť evyšetrenie evidované v reálnom čase?

Lekár by mal vždy pravdivo uviesť dátum a čas vyšetrenia, kedy bolo realizované. Je to z dôvodu, že v prípade kontroly ZP vždy musí byť uvedený správny dátum.
ezdravie spracúva 2 dátumy:

  • dátum a čas odoslania záznamu z vyšetrenia – automaticky na základe systémového času,
  • dátum a čas vyšetrenia, ktoré je možné meniť v prípade potreby (niektorí dodávatelia IS PZS to v rámci svojich informačných systémov lekárovi umožňujú, iní zas nie).

Je potrebné posielať správy o ukončení hospitalizácie na oddelení? Akým spôsobom?

Do NZIS sa v zmysle platného integračného manuálu zasiela až finálna prepúšťacia správa po prepustení pacienta z ústavného zariadenia. V prípade, že je pacient prekladaný z oddelenia na oddelenie, tieto informácie sa sumarizujú len v rámci interného informačného systému a až v momente prepustenia sa do NZIS ukladá konsolidovaná informácia za všetky oddelenia, na ktorých bol pacient hospitalizovaný.

Platí poverenie/súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie občana, ktorý dáva pacient lekárovi po vložení eID do čítačky pri ošetrení, len obmedzenú dobu?

Súhlas na prístup k údajom trvá počas vloženia občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak pacient nedisponuje eID, nie je možné udeliť súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie.

Ak chcem zapísať/doplniť správu a pacient nie je prítomný, môžem zapísať informácie aj „spätne“?

Áno, zápis záznamu z vyšetrenia je možný bez prítomnosti pacienta. Lekár potrebuje k zápisu/doplneniu poznať rodné číslo pacienta.