Mením zamestnávateľa, potrebujem nový ePZP?

Nie, ePZP je vlastníctvom ZPr a je platný na každom pracovisku. Jeho platnosť je 5 rokov.

Ukončujem/prerušujem zdravotnícke povolanie a ruším/pozastavujem registráciu v komore, čo s ePZP?

ePZP nie je potrebné vrátiť, nakoľko bude zneplatnený na základe aktualizácie údajov z príslušnej komory. V prípade obnovenia činnosti zdravotníckeho pracovníka je potrebné podať si novú žiadosť o vydanie ePZP (dôvod podania - nové vydanie)

Prečo nie je možné podať žiadosť o ePZP cez IOMO pracovisko Slovenskej pošty?

NCZI k 9. 4. 2018 dočasne pozastavila prijímanie žiadostí cez IOMO pracoviská Slovenskej pošty. 

Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?

V prípade, že zdravotnícky pracovník zabudne PIN a aj bezpečnostné otázky, alebo si bezpečnostné otázky ani nezadal, alebo nikdy nepoužil PIN, lebo ho stratil ešte pred použitím, kontaktuje Call Centrum. NCZI vygeneruje zdravotníckemu pracovníkovi nový PIN, ktorý zašle na adresu uvedenú v žiadosti o ePZP. PIN bude doručený ako doporučená zásielka (žltý lístok), ktorú treba prevziať osobne na pošte.
Ak zdravotnícky pracovník zadá 5-krát zlý PIN, ePZP sa zablokuje:

a. ak zdravotnícky pracovník nezadal bezpečnostné otázky, musí prísť osobne na pobočku NCZI v Bratislave alebo vo Zvolene, kde ePZP odblokujú, prípadne kontaktuje Call Centrum,

b. ak zdravotnícky pracovník zadal bezpečenostné otázky a vie odpovede na ne (nevie iba PIN), odblokovanie ePZP si rieši cez samoobslužný portál.

Je možné podať žiadosť o ePZP s notárskym podpisom, ktorý bol overený v ČR?

NCZI neakceptuje takúto žiadosť. Prehľad akceptovaných spôsobov podania žiadostí je uvedený na webe NCZI. 

Ako je riešená legislatíva ohľadom eID pri osobách nad 70 rokov? Bude u týchto osôb platiť výnimka aj po roku 2021?

Nakoľko ide o zákon ministerstva vnútra (Zákon č. 224/2006 Z. z.), jeho zmenu iniciuje ministerstvo vnútra. Je potrebné sledovať jeho aktuálne znenie.