Ako postupovať pri predpise liekov, dietetických potravín a zdravotných pomôcok pre EU poistencov?

Výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok pre EU poistencov prebieha na základe elektronického preskripčného záznamu, teda nie je potrebný papierový predpis/poukaz. 

Doplnenie:
EU poistenec je osoba, ktorá má bydlisko v SR, ale pracuje v krajinách EÚ a je tam zdravotne poistená ako aj ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (preukaz sa vydáva na základe formulára E106EU, E109EU, E120EU, PD S1) ), alebo majú trvalý pobyt v zahraničí (platí iba pre EU), ale majú  zdravotné poistenie na Slovensku. Od 1.5.2010 sa vydáva aj osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z inej krajiny EÚ a sú tam zdravotne poistené a ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (na základe formulára E121EU, PD S1.
U EU poistencov, ktorí majú iba zaevidovaný preukaz a nárok na potrebnú ZS (teda bydlisko majú mimo SK a poistení sú v krajine EU) je potrebné k faktúre za takéhoto EU poistenca doložiť aj nárokový doklad – kópiu kartičky poistenca – ak ju majú). V prípade overenia takéhoto poistenca v ePobočke ho nevyhľadá, nakoľko nie je poistencom slovenskej ZP.

Čo znamená kontrola zhodnosti dátumu predpisu v preskripčnom aj dispenzačnom zázname?

Kontrola dátumu predpisu voči preskripčnému záznamu na vstupe UlozDocasnuZS.

Čo znamená kontrola nulovej úhrady ZP pri výdaji lieku/pomôcky/dietetika pre dlžníka bez nároku na úhradu odkladnej starostlivosti, ak nejde o neodkladnú starostlivosť?

Pokiaľ sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, tak dlžník bez nároku na úhradu odkladnej starostlivosti si hradí predpísaný liek/pomôcku/dietetikum v plnej výške.

Čo znamená kontrola nulovej úhrady ZP pri výdaji lieku/pomôcky/dietetika, ktoré bolo predpísané na žiadosť pacienta?

Pokiaľ bol liek/pomôcka/dietetikum predpísané na žiadosť pacienta a predpisujúci lekár uvedie na predpis parameter DovodUhradyPacienta=JASAM, potom musí byť úhrada ZP nulová.

Čo znamená kontrola povinnosti zdôvodnenia a opisu predpisovanej pomôcky na mieru?

Kontrola pre I-čkové ZP na vstupe služby UlozPreskripcnyZaznam vyžaduje vyplnené polia Zdovodnenie a OpisPomockyNaMieru. Ak IS PZS neumožňuje vyplniť atribút OpisPomockyNaMieru, v Poznámke je možné uviesť ostatné potrebné informácie, ktoré sa nedajú naplniť do niektorého z existujúcich atribútov.

Čo znamená kontrola povinnosti štruktúrovaného dávkovania pre vybrané ATC skupiny?

Kontrola povinnosti štruktúrovaného dávkovania sa týka iba pevne stanoveného dávkovania (PEV). Vybrané ATC skupiny sú definované zdravotnými poisťovnami (protimikrobiálne ATB a chemoterapeutiká).