Kto prevádzkuje systém eAlerts?

Systém je prevádzkovaný Národným centrom zdravotníckych informácií. 

Ako sa prihlásim do aplikácie eAlerts?

Na prihlásenie sa do aplikácie potrebujete zadať tieto údaje: Priezvisko, Kód zdravotníckeho pracovníka (Kód pridelený ÚDZS - 9 znakov), Telefónne číslo.

Ako si stiahnem aplikáciu eAlerts?

Bezplatnú aplikáciu eAlerts si stiahnete cez Apple store (iOS) alebo Obchod play (Android).

Čo je eAlerts a na čo slúži?

Aplikácia eAlerts je bezplatná aplikácia pre iOS aj Android, umožní získať ZPr prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v systéme ezdravie, pripomenie ZPr plánované udalosti, sprostredkuje oznamy a informácie o dianí v ezdravie. Bude lekára informovať o podstatných situáciách, ktoré v rámci systému ezdravie môžu vzniknúť, vďaka čomu bude môcť pohotovo organizovať svoju činnosť. Na každú novú informáciu upozorní push notifikácia.

Aké zdravotnícke pomôcky je možné predpísať na opakovaný erecept?

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept stanovuje vyhláška MZ SR (Príloha k vyhláške č. 263/2019 Z. z).