Ako sa dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?

Lekár zadáva do svojho IS informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Na pozadí jeho IS komunikuje s NZIS a zasiela vybrané informácie bezpečným spôsobom do NZIS  - do registra EZK (po elektronickom podpise, oddelené a zašifrované klinické a identifikačné údaje).  

Aký je zmysel Národného portálu zdravia?

Národný portál zdravia je vstupnou bránou pre občana, pacienta do sveta elektronického zdravotníctva. Cez neho sa dostane k svojej elektronickej zdravotnej knižke, na ňom nájde dôveryhodné, aktuálne a autorizované informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, o diagnostike a liečení chorôb, o liekoch, o PZS.

Aké druhy zdravotných záznamov budú lekári zapisovať do NZIS a EZK?

Lekári budú do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielať vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:

 • pacientsky sumár,
 • záznam o preventívnej prehliadke,
 • záznam žiadanky na vyšetrenia,
 • záznam o výsledku  vyšetreniam,
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť,
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • preskripčný záznam (záznam o predpísaní lieku),
 • dispenzačný záznam,
 • medikačný záznam,
 • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutí urgentnej starostlivosti,
 • doplnkové zdravotné údaje osoby.

Vidí počas blokovania ereceptu tento erecept aj iná lekáreň/výdajňa?

Nie, počas blokovania erecept nie je viditeľný pre iné lekárne/výdajne. Lekáreň, ktorá erecept nezablokovala, dostane správu o blokovaní v inej lekárni. Lekáreň vie tým pádom informovať pacienta, že liek nie je možné výdať kvôli blokovaniu.

Čo ak lekáreň/výdajňa nevie požadovaný liek/pomôcku/dietetikum v čase blokovania vydať?

Ak lekáreň/výdajňa požadovaný liek/pomôcku/dietetikum nevie dodať, blokovaný erecept odblokuje. Tým umožní jeho výdaj v inej lekárni. V tomto prípade musí lekáreň bezodkladne informovať pacienta. Preverenie dostupnosti lieku je potrebné realizovať v čo najkratšom čase a neblokovať erecept v prípade, že lekáreň nemá istotu, že vie predmet ereceptu dodať.

Je možné pre blokovaný erecept urobiť výpis?

Nie, nie je to možné. Blokovaný erecept má okrem iného zamedziť duplikovanému výdaju v inej lekárni.