ePN

ePN

Elektronizácia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti je spoločný projekt NCZI a Sociálnej poisťovne, ktorý rieši náhradu 5-dielnych papierových tlačív dočasnej pracovnej neschopnosti od návštevy lekára až po vyplatenie náhrady príjmu zamestnávateľom a sociálnych dávok Sociálnou poisťovňou.

Evidencia ePN

Lekár má ePN integrovanú priamo do svojho ambulantného/nemocničného informačného systému, údaje zasiela priamo do systému ezdravie.

Údaje v ePN

Osobné údaje slúžia na identifikáciu poistenca. Tieto údaje sú súčasťou IS PZS, t. j. nie je potrebné ich manuálne zadávať.

Metodický pokyn k ePN

Národné centrum zdravotníckych informácií na základe § 12 ods. 3 písm. m) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodický pokyn k práci so službou elektronickej evidencie dočasnej pracovnej neschopnosti – ePN.