Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) je zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej podobe. Pacient, kvôli bezpečnosti a ochrane svojich záznamov, pristupuje do EZK prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo elektronického dokladu o pobyte (eDoPP) cez Národný portál zdravia.

Základné informácie

Zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke (EZK) predstavujú nevyhnutnú výbavu pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov na stanovenie úspešnej diagnózy a následnej terapie. Pacient má vďaka EZK informácie o svojom zdravotnom stave online a kedykoľvek k dispozícii.

Obsah EZK

Elektronická zdravotná knižka (EZK) obsahuje záznamy pacienta, vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj údaje z účtu poistenca a vlastné záznamy pacienta. Každý pokus o prístup či poskytnutie údajov je v EZK zaznamenaný.