Overenie zhody na evyšetrenie, elab a eobjednanie

Dátum a čas

01. — 02. júl 2020

Miesto konania

NCZI
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape

Záujem o tento termín overenia zhody komunikujte s integračnými manažérmi, ktorí vám potvrdia dostupnosť vybraného termínu.

Maximálny počet výrobcov IS PZS na overenie zhody v jednom dni v uvedenom termíne sú:

  • 3 IS PZS v dopoludňajších hodinách – overenie zhody na erecept

  • 3 IS PZS v popoludňajších hodinách – overenie zhody na evyšetrenie.

Viac v sekcii overenie zhody IS.