O ezdravie
Overenie zhody informačných systémov
Je vytvorený proces pre dodatočné vydávanie čítačiek?
Ako treba postupovať pri zmene titulu zdravotníckeho pracovníka. Ak sa napríklad k Mgr. pridá titul PharmDr.? V komore je nahlásený nový „vyšší“ titul, ale v OP nie. Je potrebné meniť OP?
Pracujem ako lekár vo svojej vlastnej ambulancií, zároveň však pracujem aj v nemocnici. Ako mám postupovať pri žiadosti o ePZP a čítačku?
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Kto má povinnosť požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)?
Ako sa pripojiť do ezdravie
Aký je postup pri podávaní žiadosti cez portál na stránke slovensko.sk?
Kde vybavím ePZP?
Ako mám postupovať v prípade, ak došlo k strate/odcudzeniu/poškodeniu ePZP?
Prečo si musím zadať bezpečnostné otázky?
Overenie zhody 20. - 21- jún 2019
Overenie zhody 19. - 20. jún 2019
Slovenské ezdravie je lídrom elektronizácie zdravotníctva v regióne
Overenie zhody 13. - 14. jún 2019
NEOPROT, spol. s r.o.
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Connectathon 15. 11. 2019
Connectathon 14.11.2019
Connectathon 18. 10. 2019
Connectathon 17.10.2019
Connectathon 20.9.2019
Connectathon 19.09.2018
Connectathon 25. - 26. 6. 219
Overenie zhody 12. - 13. jún 2019
Konferencia V4 foto
Konferencia V4
Konferencia V4 (Program)
Overenie zhody 05. - 06. september 2019
Overenie zhody 22. - 23. august 2019
Overenie zhody 15. - 16. august 2019
Overenie zhody 08. - 09. august 2019
Overenie zhody 01. - 02. august 2019
Overenie zhody 25. - 26. júl 2019
Overenie zhody 18. - 19. júl 2019
Overenie zhody 11. - 12. júl 2019
Overenie zhody 25. - 26. september 2019
Overenie zhody 18. september 2019
Overenie zhody 11. - 12. september 2019
Overenie 04. - 05. september 2019
Overenie zhody 21. - 22. august 2019
Overenie zhody 14. - 15. august 2019
Overenie zhody 07. - 08. august 2019
Overenie 31. júl - 1. august 2019
Overenie 24. - 25. júl 2019
Overenie zhody 10. - 11. jún 2019
Overenie 17. - 18. júl 2019
Overenie zhody 03. júl 2019
Overenie zhody 06. - 07. jún 2019
Overenie zhody 05. - 06. jún 2019
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ELEKTRONIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA V KRAJINÁCH V4
Liek náš každodenný
Overenie zhody 30. - 31. máj 2019
Overenie zhody 29. - 30. máj 2019
Podal som si žiadosť o ePZP a do dnešného dňa nemám kartu a ani žiadne vyrozumenie zo strany NCZI. NCZI uvádza, že do 30 dní dostanem preukaz a už prešlo viac ako 30 dní a nič.
Gergely HÉJA
Marcin Dawidowicz
Jozef Kalužay
Prof. Henrique Martins
Jana Bendová
Klára Jiráková
Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka?
Je liekový profil prístupný pre všetkých lekárov?
Ján Tomášik
Hélder Ribeiro
Hynek Kružík
Peter Blaškovitš
Obsah
Rob Wake
Konstantin Hyppönen
István Csizmadia
Clemens Martin Auer
Overenie zhody 10. apríl 2019
Overenie zhody 02. - 03. máj 2019
Overenie zhody 02. máj 2019
Doplnkové ordinačné hodiny
ezdravie eID - lekáreň
ezdravie eID - ambulancia/nemocnica
ezdravie ePZP
Slovensko sa dočkalo, od Nového roka prichádza ezdravie
Systém ezdravie má za sebou prvé úspešné týždne v praxi
Zrušenie možnosti podávania žiadostí o vydanie ePZP cez IOMO
Odborníci z ezdravie a zdravotnícki pracovníci zdieľali skúsenosti s elektronickým zdravotníctvom
Vrátené zásielky s PIN kódmi a ich opakované zasielanie
Spomalenie systému u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vyhľadanie výmenného lístku na základe posledných 6-tich číslic (z pôvodných 21)
Prístup k psychiatrickým a psychologickým vyšetreniam
Aktualizácia Windows 10 spôsobuje problémy s opakovaným zadávaním PINu do systému ezdravie
Vyhľadanie detí narodených v rokoch 2017 a 2018
ezdravie chráni zdravotné záznamy, všetky údaje v dokumentácii zostávajú
Rozšírenie počtu znakov pri zápise vyšetrenia alebo prepúšťacej správy na 85 000 znakov (z pôvodných 7 500)
Projekt eSZ-RFaRS
Projekt eS01
Konferencia V4 (odkazy na podstránky)
Overenie zhody 28. - 29. marec 2019
Overenie zhody 03. - 04. apríl 2019
Overenie zhody 04. - 05. apríl 2019
Overenie 17. apríl 2019
Overenie zhody 24. - 25. apríl 2019
Overenie zhody 25. - 26. apríl 2019
Overenie zhody 22. - 23. máj 2019
Overenie zhody 23. - 24. máj 2019
Overenie zhody 27. jún 2019
Overenie 27. - 28. jún 2019
Digital Healthcare/Digitálne zdravie
Lieky objedná a dodá len jedna lekáreň, pacient ich nemusí zháňať
Obsah
Opakovaný erecept odbremení pacientov od návštev lekára
Čo je potrebné urobiť, aby PZS mohol poskytovať DOH
Connectathon 17. 5. 2019
Prepúšťacia správa
Záznam z odborného vyšetrenia
Konferencia V4 (Kontakt)
Konferencia V4 (Vitajte v Bratislave)
Konferencia V4 (Prednášajúci)
Čo pacientsky sumár neobsahuje
Connectathon 16.10.2018
Connectathon 15.11.2018
Connectathon 16.11.2018
Connectathon 11.12.2018
Connectathon 24. 1. 2019
Connectathon 25. 1. 2019
Connectathon 14. 3. 2019 - termín zrušený
Connectathon 15. 3. 2019 - termín zrušený
Connectathon 11.4.2019
Connectathon 12. 4. 2019
Connectathon 12.12.2018
Prístup k údajom
Čo je evyšetrenie
Strategické dokumenty
Program implementácie
Popis zo zobrazovacieho zariadenia
Výmenný lístok
Elektronická zdravotná knižka pomôže odhaliť podvody
Kongres SVLS 2019 s medzinárodnou účasťou
„Informovaný nesúhlas“ nie je v súlade so zákonom
Do systému ezdravie je pripojených 66 % PZS
Overenie zhody 15. máj 2019
Konferencia V4 (O konferencii)
Kde mám vrátiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a čítačku ePZP, prípadne čítačku eID?
Ako mám postupovať v prípade, že som ukončil/prerušil registráciu v komore prípadne som prestal/a vykonávať zdravotnícke povolanie?
Integrácia informačných systémov
Logo
Kontakt
Connectathon 16. 5. 2019
Skaritz Hotel & Residence ****
Crowne Plaza ****
LOFT Hotel Bratislava ****
Hotel Tatra Bratislava ****
Arcadia Boutique Hotel ****
Austria Trend Hotel ****
Festival kauzistík Nižná 2019
Právne povedomie lekára II - cyklus seminárov
Od akého dňa sa počíta 20 dňová zákonná lehota na poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných (DOH)?
ezdravie v číslach
Pacientsky sumár
Perspektíva pacientskeho sumára
Základné informácie
Opakovaný erecept
Predpis ereceptu
Právne povedomie lekára II - cyklus seminárov
Právne povedomie lekára II - cyklus seminárov
Seminár regionálnej komory zubárov Nitra
Je súčasťou pacientskeho sumára aj očkovací záznam?
Je súčasťou EZK aj očkovací záznam?
Kto môže zneplatniť záznam z pacientskeho sumára?
Kto môže stornovať záznam z pacientskeho sumára?
Základné informácie
Význam ereceptu
Portugal eHealth Summit 2019
Interaktívne pracovné stretnutie na pôde ŽSK pod gesciou MZ
Zhromaždenie členov OKZL Košice
Konferencia V4 (Registrácia - odoslaná)
V4 & WHO for Health: Fighting TB
ZDRAVLAB 2019
erecept
evyšetrenie
eobjednanie
Overenie zhody 27. - 28. marec 2019
Overenie zhody 21. - 22. marec 2019
Overenie zhody 20. - 21. marec 2019
Prieskum poďakovanie
Základné informácie
NCZI TELCO
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Elektronická zdravotná knižka
Overenie zhody 07. - 08. marec 2019
Overenie zhody 06. - 07. marec 2019
Overenie zhody 28.02. - 01.03. 2019
Overenie zhody 27. - 28. február 2019
Overenie zhody 21. - 22. február 2019
Overenie zhody 20. - 21. február 2019
ICZ Slovakia, a.s.
MEDIXON Slovakia s.r.o.
MediCom Software, s.r.o.
LAURYN v.o.s.
JMS-solid trade spol. s.r.o.
GUBI computer systems, s.r.o.
TatraSoft Group, s.r.o.