ezdravie v číslach
Ako sa pripojiť do ezdravie
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Overenie zhody 10. január 2019
O ezdravie
eobjednanie
Je funkcia eobjednanie povinná pre všetkých lekárov? Ak nie, ako zistím, či ju môj lekár používa?
Záznam z odborného vyšetrenia
Overenie zhody informačných systémov
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Overenie zhody 17. december 2018
Overenie zhody 13. - 14. december 2018
Pacientský sumár
elab
Prínos elektronického zdravotníctva pre pacienta
Connectathon 12.12.2018
Connectathon 11.12.2018
ARIS spol. s r.o.
Overenie zhody 06. – 07. december 2018
Connectathon 11.4.2019
Overenie zhody 17. - 18. január 2019
Connectathon 16. 5. 2019
Connectathon 17. 5. 2019
Overenie zhody 08. – 09. november 2018
MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2018
Overenie zhody 22. – 23. november 2018
Connectathon 16.11.2018
Connectathon 15.11.2018
ITAPA 2018
Overenie zhody 15. – 16. november 2018
Overenie zhody 25. - 26. október 2018
Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XII. ročník (26.-27- októbra 2018)
Overenie zhody 29. – 30. november 2018
Jesenné psychofarmakologické sympózium
NIS 2018
Overenie zhody 11. - 12. október 2018
Connectathon 16.10.2018
Overenie zhody 18. – 19. október 2018
Celoslovenský odborný seminár MED-ART
39. výročná konferencia SSVPL (11.-13. októbra 2018)
Zdravotnícky manažment 2018 - „Zdravotníctvo dozrelo na Marshallov plán“
Celoslovenský pneumologický seminár – Dni v Belianskych Tatrách
Komorové dni 2018 "Slovenská psychológia v súčasnosti, možnosti a výzvy v psychologickej praxi“
The Future is Now, Digital medicine
Digitálne zdravotníctvo bezpečne - Okrúhly stôl
Overenie zhody 04. - 05. október 2018
Overenie zhody 27. – 28. september 2018
Bratislavské onkologické dni, LV. Ročník (27.-28. septembra 2018)
Overenie zhody 06. – 07. september 2018
Overenie zhody 13. – 14. september 2018
Connectathon 21.9.2018
Connectathon 20.9.2018
V. Zoborské lekárnické dni spojené s veľtrhom s medzinárodnou účasťou MED-EXPO 2018 (22. septembra 2018)
Medicína pre prax, kongres lekárov prvého kontaktu, XIV. Ročník (20.-21. septembra 2018)
Connectathon 19.10.2018
Overenie zhody 30. - 31. august 2018
Overenie zhody 23. - 24. august 2018
Connectathon 17.8.2018
Connectathon 16.8.2018
Overenie zhody 16. - 17. august 2018
Overenie zhody 09. - 10. august 2018
Overenie zhody 02. - 03. august 2018
Overenie zhody 26. - 27. júl 2018
Overenie zhody 19. - 20. júl 2018
Connectathon 20.7.2018
Connectathon 19.7.2018
Overenie zhody 28. 6. 2018
Overenie zhody 12. 7. 2018
Overenie zhody 16. - 17. august 2018
Overenie zhody 21.6.2018
Overenie zhody 15.6. 2018
Farmakoekonomika na Slovensku XXXV., XII. Slovenská a česká farmakoekonomická konferencia (13. júna 2018)
Connectathon 13.6.2018
Connectathon 13.6.2018
Overenie zhody 7. 6. 2018
Overenie zhody 21. - 22. marec 2019
Overenie zhody 28. február - 1. marec 2019
Overenie zhody 07. - 08. marec 2019
Overenie zhody 28. - 29. marec 2019
Overenie zhody 21. - 22. február 2019
Overenie zhody 14. - 15. februára 2019
Overenie zhody 7. - 8. február 2019
Overenie zhody 31. január - 1. február 2019
Overenie zhody 11. január 2019
Overenie zhody 06. - 07. február 2019
Overenie zhody 20. - 21. február 2019
Overenie zhody 13. - 14. február 2019
Overenie zhody 27. - 28. február 2019
Overenie zhody 06. - 07. marec 2019
Overenie zhody 20. - 21. marec 2019
Overenie zhody 27. - 28. marec 2019
Overenie zhody 16. - 17. január 2019
Overenie zhody 30. - 31. január 2019
Connectathon 13. 6. 2019
Connectathon 14. 3. 2019
Connectathon 24. 1. 2019
Connectathon 14. 6. 2019
Connectathon 12. 4. 2019
Connectathon 25. 1. 2019
Connectathon 15. 3. 2019
Banner (Archív udalostí)
Základné informácie
test
Ako bude EZK v praxi využívaná?
Kontakt
Význam ereceptu
Ako je riešená/preplácaná dispenzácia v prípade, že dôjde k duplicitnému výdaju na základe rovnakého dispenzačného záznamu/lekárskeho predpisu?
Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?
Výdaj ereceptu
Obsah
Opakovaný erecept
BYTEX Slovensko s.r.o.
SPIRE LIFE SOLUTION s.r.o.
Elektronická zdravotná knižka
Prístup do elektronickej zdravotnej knižky
Ochrana a bezpečnosť údajov
Vyhľadávanie stavu zásielky ePZP a PIN
Blokovaný erecept
Svoju online zdravotnú kartu si môžu pozrieť len vlastníci eID
Elektronická zdravotná knižka pomôže odhaliť podvody
Lieky objedná a dodá len jedna lekáreň, pacient ich nemusí zháňať
Vyhľadanie detí narodených v rokoch 2017 a 2018
Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)
Itmed s.r.o.
erecept
Pripojenie do systému
Opakovaný erecept odbremení pacientov od návštev lekára
Predpis ereceptu
ProDos, s.r.o.
Základné informácie
Môžu si prísť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do NCZI pozrieť IS ostatných dodávateľov IS PZS?
Aké druhy zdravotných záznamov budú lekári zapisovať do NZIS a EZK?
Aký je postup pri podávaní žiadosti cez portál na stránke slovensko.sk?
Projekt eSZ-RFaRS
Projekt eS01
Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do Systému ezdravie? Napr. v rámci informovaného súhlasu?
Ako sa dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?
Ako sa dostanem k záznamom  v svojej elektronickej zdravotnej knižke?
Akým spôsobom sa viem prihlásiť do EZK svojich neplnoletých detí?
Zabudol som, kedy si mám vybrať lieky na opakovaný erecept. Čo mám robiť?
Potrebujem elektronický občiansky preukaz od 1.1.2018 na vyšetrenie k lekárovi?
V ktorých situáciách sa musím preukázať eID?
Zvýši alebo zníži sa bezpečnosť mojich zdravotných záznamov po zavedení ezdravie do praxe?
Aký je zmysel Národného portálu zdravia?
Budú v NZIS / EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?
Bude súčasťou EZK aj očkovací preukaz?
Ako sa dostanú moje zdravotné záznamy do EZK?
Je elektronická zdravotná knižka povinná?
Kto sa môže dostať k záznamom v mojej elektronickej zdravotnej knižke?
Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka?
V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?
Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?
Čo je to elektronická zdravotná knižka?
Môžem si dodatočne vybrať nevyčerpané predpisy?
Môžem si predpísané lieky vybrať naraz?
Musím isť pred výberom lieku na opakovaný erecept k lekárovi?
Lekár mi predpísal lieky na opakovaný erecept. Ako si ich mám vybrať?
Ako budú údaje v NZIS zabezpečené pred zneužitím?
Aké informácie, kam a ako sú zaznamenávané, resp. posielané?
Budú sa moje údaje (pacient na priamu platbu) tiež odosielať do ezdravie?
Je mojou povinnosťou ako pacienta sa prihlásiť do systému ezdravie?
V štruktúre erecept je definovaná možnosť opakovaného ereceptu. Keďže sa momentálne nedajú predpísať erecepty plne hradené pacientom, myslí sa tým predpis opakovaného ereceptu, ktorý je hradený čiastočne alebo úplne so zdravotného poistenia.
Lekár mi predpísal lieky na opakovaný erecept. Ako si ich mám vybrať?
Čo musíme zabezpečiť pri predpise opakovaného ereceptu?
Ako sa líši opakovaný erecept od bežného ereceptu?
Od kedy je možné použiť opakovaný erecept?
Čo mi prinesie používanie opakovaných ereceptov?
Ako môžem zrušiť opakovaný erecept?
Je potrebné vytlačiť opakované erecepty a dať ich pacientovi?
Aké lieky je možné predpísať na opakovaný erecept?
Kto môže predpísať opakovaný erecept?
Je používanie opakovaného receptu povinné?
Od kedy je možné implementovať opakovaný erecept?
Keď príde k výdaju lieku na základe blokovaného ereceptu, čo sa stane s blokovaným ereceptom?
Na ako dlho môže byť erecept zablokovaný?
Na čo slúži funkcionalita blokovania ereceptu?
Čo ak lekáreň/výdajňa nevie požadovaný liek/pomôcku/dietetikum v čase blokovania vydať?
Vidí počas blokovania ereceptu tento erecept aj iná lekáreň/výdajňa?
Podal som si žiadosť o ePZP a do dnešného dňa nemám kartu a ani žiadne vyrozumenie zo strany NCZI. NCZI uvádza, že do 30 dní dostanem preukaz a čítačku a už prešlo viac ako 30 dní a nič.
Odosielajú sa do ezdravie aj údaje o pacientoch na priamu platbu?
Je vytvorený proces pre dodatočné vydávanie čítačiek?
Čo ak si rozšírim atestáciu?
Ako mám postupovať v prípade, ak došlo k strate/odcudzeniu/poškodeniu ePZP?
Čo je samoobslužný aktivačný portál?
Čo je ePZP a na čo slúži?
Kto vidí psychiatrické záznamy pacienta?
Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?
Prečo nemôžu lekári použiť pre prístup do ISZI svoj občiansky preukaz, tak ako to môžu robiť pacienti?
Je možné uskutočniť zneplatnenie/vymazanie odoslaných záznamov, u ktorých bolo neskôr zistené, že obsahujú chybné alebo neúplné záznamy?
Bol v prostredí NCZI realizovaný test a disponuje NCZI inštalačným návodom pri využívaní virtuálneho a terminálového prostredia?
Je možné do funkcie erecept zasiahnuť napríklad formou dovydaja z inej lekárne? Je možné do takéhoto receptu zasiahnuť z inej lekárne vytvorím odpisu?
Existujú vypracované metodiky pre poskytovateľov, ako postupovať v rôznych kritických situáciách. Ak áno, kde sú zverejnené.
Je možné v dokumentácii uviesť nielen povinnosť na ukladanie/odkladanie/zobrazovanie informácií, ako napr. výstupné správy volania, ale aj ich skartáciu po určenej dobe?
Čo ak lekáreň má lekársky predpis s čiarovým kódom, ktorý bol ako preskripčný záznam stornovaný lekárom? Môže ho vydať?
Môže lekáreň opraviť údaje pri zápise dispenzačného záznamu, ak sa nezhodujú s papierovým?
Ak ide o poistenca EÚ, vykazuje sa zvlášť v dávkach pre EÚ poistencov. Je toto vydeľovanie ešte nutné, ak tieto údaje neprišli od lekára. ZP ich nevyžaduje už od lekára pri zápise preskripčného záznamu a ani v dispenzačnom zázname. Je potrebné ďalej dopĺňať do el. dávok kvôli fakturácii na ZP, ak bude zachovaný doterajší spôsob.
Má neatestovaný lekár v rámci ezdravie možnosť posielať recepty (so svojím kódom) a správy o odbornom vyšetrení?
Zostávajú v platnosti kontakty a postupy, ktoré boli pre nahlasovanie chýb z testovania, resp. pri konzultáciách počas implementácie a testovania?
Musí IS PZS volať overenie liekových interakcií?
Čo ak mi ezdravie nebude fungovať? Na koho sa mám po novom obrátiť – ZP lebo NCZI?