eAlerts - základné informácie
ezdravie eID - ambulancia/nemocnica
Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve (ePPZ)
Pracovnik v zdravotnictve
Predpis ereceptu
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Overenie zhody 26. - 27. 3. 2020
Overenie zhody 19. - 20. 3. 2020
Overenie zhody 5. - 6. 3. 2020
Overenie zhody 27. - 28.2.2020
Overenie zhody 20. - 21. 2. 2020
Overenie zhody 6. - 7. 2. 2020
Overenie zhody 30. - 31. 1. 2020
Overenie zhody 16. - 17.1. 2020
Overenie zhody 18. - 19. 3. 2020
Overenie zhody 5. - 6. 2. 2020
Overenie zhody 26. - 27.2.2020
Overenie zhody 4. - 5. 3. 2020
Overenie zhody 25. - 26. 3. 2020
Overenie zhody 19. - 20. 2. 2020
Overenie zhody 29. - 30.1. 2020
Overenie zhody 15. - 16. 1. 2020
Dodávateľ - overenie zhody informačných systémov
Overenie zhody 12. - 13. 12. 2019
Overenie zhody 11. - 12. 12. 2019
Connectathon 18.9.2020
Connectathon 17.9.2020
Connectathon 17. 4. 2020
Connectathon 16.4.2020
Connectathon 14. 2. 2020
Connectathon 13.2.2020
Connectathon 20. 11. 2020
Connectathon 19.11.2020
Overenie zhody 5. - 6. 12. 2019
NavstevaLekara s.r.o.
Aký je postup pri prechode z fyzickej osoby na právnickú?
Ak všeobecný lekár predpíše liek na odporúčanie špecialistu a uvedie kód lekára, ktorý liek odporučil - ide takáto preskripcia na vrub všeobecného alebo špecialistu? 
Overenie zhody 4. - 5. 12. 2019
Efektivní nemocnice 2019
V systéme ezdravie je už 100 miliónov ereceptov
Overenie zhody 28. - 29. 11. 2019
Overenie zhody 27. - 28. 11. 2019
Overenie zhody 21. - 22. 11. 2019
Overenie zhody 20. - 21. 11. 2019
Connectathon 15. 11. 2019
Connectathon 14.11.2019
Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Platí poverenie/súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie občana, ktorý dáva pacient lekárovi po vložení eID do čítačky pri ošetrení, len obmedzenú dobu?
Systém ezdravie získal hlavnú cenu na kongrese ITAPA 2019
PetraSoft, s.r.o.
Overenie zhody 7. - 8. 11. 2019
Preventívna medicína IX.
Overenie zhody 06. - 07. 11. 2019
eobjednanie
Overenie zhody 31. 10. 2019
Overenie zhody 30. - 31. 10. 2019
Na čo slúži prehľad Moje nastavenia?
Dozviem sa v aplikácii aj o výpadkoch resp. odstávkach IS Zdravotných poisťovní?
Aký je rozdiel medzi Novinkami a Notifkáciami v mobilnej aplikácii?
Môžem zadať do aplikácie nejaký oznam, článok, notifikáciu?
Neviem sa prihlásiť do aplikácie?
Nejde mi stiahnuť aplikáciu?
Môžem si stiahnuť aplikáciu do viacerých mobilných zariadení?
Kto prevádzkuje systém eAlerts?
Ako sa prihlásim do aplikácie eAlerts?
Ako si stiahnem aplikáciu eAlerts?
Čo je eAlerts a na čo slúži?
1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni
eAlerts – nonstop aktuálne informácie pre lekárov
Ezdravie prichádza s ďalšou novinkou
Overenie zhody 24. - 25. 10. 2019
The Future is Now
Overenie zhody 23. - 24. 10. 2019
NIS 2019
KlasifiKon 2019
Connectathon 22.10.2019
Funkcie aplikácie
eAlerts
Opakovaný erecept
Na opakovaný erecept je možné predpísať i zdravotnícke pomôcky
Budúcnosť je teraz
ezdravie eID - lekáreň
Connectathon 18. 10. 2019
XVI. psychofarmakologické sympózium
VI. Sninské zdravotnícke dni
Overenie zhody 17. - 18. október 2019
Connectathon 17.10.2019
Overenie zhody 16. - 17. 10. 2019
47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES
Zdravotnícky manažment 2019
Vyhľadávanie stavu zásielky ePZP a PIN
Prínos elektronického zdravotníctva pre pacienta
Dodávateľ - integrácia informačných systémov
PZS - inštalácia Samoobslužného portálu k ePZP
ZP - inštalácia Samoobslužného portálu k ePZP
ZP - inštalácia čítačky a karty ePZP
PZS - inštalácia čítačky a karty ePZP
Pacient - elektronická zdravotná knižka
EZK - obsah
Pacientsky sumár - obsah
Ako sa pripojiť do ezdravie
evyšetrenie - základné informácie
Význam ereceptu
Pacientsky sumár - základné informácie
EZK - základné informácie
eobjednanie - základné informácie
XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019
Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou
Overenie zhody 10. - 11. 10. 2019
LABKVALITA 2019
ezdravie ePZP
Overenie zhody 09. - 10. 10. 2019
II. Odborná konferencia Operačného strediska ZZZ SR
XXVII. Dni klinickej mikrobiológie
Je možné do funkcie erecept zasiahnuť napríklad formou dovydaja z inej lekárne? Je možné do takéhoto receptu zasiahnuť z inej lekárne vytvorením odpisu?
Je možné uskutočniť zneplatnenie/stornovanie odoslaných záznamov, u ktorých bolo neskôr zistené, že obsahujú chybné alebo neúplné záznamy?
Ako je v systéme eobjednanie riešené potvrdzovanie objednávok?
Je povinnosťou PZS pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín podať žiadosť o schválenie DOH na príslušný samosprávny kraj?
Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zo zákona nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín?
Musí byť OÚ PZS zaregistrovaný do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín (DOH)?
Aké sú ďalšie rozvojové zmeny ereceptu a kedy bude vydaný integračný manuál?
V štruktúre erecept je definovaná možnosť opakovaného ereceptu. Keďže sa momentálne nedajú predpísať erecepty plne hradené pacientom, myslí sa tým predpis opakovaného ereceptu, ktorý je hradený čiastočne alebo úplne zo zdravotného poistenia.
Môžem si predpísané lieky na opakovanom erecepte vybrať naraz?
Môžem si dodatočne vybrať nevyčerpané predpisy z opakovaného ereceptu?
Je platnosť autorizačného kódu potrebného na potvrdenie vytvorenej objednávky na vyšetrenie neobmedzená?
Aké je využitie EZK v praxi?
Je súčasťou EZK aj očkovací záznam?
Ako sú údaje v NZIS zabezpečené pred zneužitím?
Odosielajú sa moje údaje (pacient na priamu platbu) do systému ezdravie?
Potrebujem elektronický občiansky preukaz na vyšetrenie k lekárovi?
Aké zdravotnícke pomôcky je možné predpísať na opakovaný erecept?
XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Overenie zhody 03. - 04. 10. 2019
Overenie zhody 02. - 03. 10. 2019
SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2019
Overenie zhody 25. - 26. september 2019
VI.Zoborské lekárnické dni
Odborný seminár: Ako zlepšiť manažment včasného záchytu a liečby fibrilácie predsiení a ako dosiahnuť zníženie rizika CMP
Connectathon 20.9.2019
Connectathon 19.09.2018
Bratislavské onkologické dni, LVI. ročník
Overenie zhody 18. september 2019
Lekár už nemusí vytvárať papierový záznam. Elektronická dokumentácia je zapísaná v EZK. Čo má ale spraviť, ak ho navštívi revízny lekár (RL) a požiada ho o zdravotnú dokumentáciu pacienta?
Záznam z odborného vyšetrenia
Čo je ePZP a na čo slúži?
Kde vybavím ePZP?
Kde mám vrátiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a čítačku ePZP, prípadne čítačku eID?
Čo znamená kontrola na správnu odbornosť predpisujúceho/odporúčajúceho lekára pre lieky/pomôcky/dietetiká s preskripčným obmedzením?
Ako sú pripájaní starší lekári, alebo tí, ktorí zatiaľ nepoužívajú PC?
Je možné v dokumentácii uviesť nielen povinnosť na ukladanie/odkladanie/zobrazovanie informácií, ako napr. výstupné správy volania, ale aj ich skartáciu po určenej dobe?
Ako má v súčasnosti postupovať lekár, ak mu systém neumožní zápis údajov do ezdravie (neumožňuje to momentálne pri samoplatcoch a pri BIČ – nie sú v JRÚZ). Má viesť papierovú dokumentáciu?
Čo je potrebné spraviť, ak dieťa v systéme nie je nájdené. Ako sa má zapísať správa do eZdravie?
Od kedy je narodené dieťa v databáze eZdravie? Kedy je možné získať jeho JRUZ identifikátor?
Ak chcem zapísať/doplniť správu a pacient nie je prítomný, môžem zapísať informácie aj „spätne“?
Aké informácie o pacientovi vidí v ezdravie lekár – špecialista?
Čo je potrebné splniť, aby som ako poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti mohol začať poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?
Akým spôsobom prichádzajú objednávky pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín k poskytovateľovi?
Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zo zákona nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín?
Je povinnosťou PZS pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín podať žiadosť o schválenie DOH na príslušný samosprávny kraj?
Akým spôsobom sa vie pacient/občan objednať na vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín ambulancie?
Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?
Musím si ako zdravotnícky pracovník požiadať o ďalší ePZP, pokiaľ pracujem aj vo vlastnej ambulancii?
Pracujem ako lekár vo svojej vlastnej ambulancii, zároveň však pracujem aj v nemocnici. Ako mám postupovať pri žiadosti o ePZP a čítačku?
Lekár vidí erecept OK. Pacient ide do lekárne a v dôsledku výpadku NZIS, lekáreň nevidí erecept (prečo systém na to nemyslí? Prečo neinformuje vopred lekára, že je problém, aby dal papierovú formu a nevracali sa mu pacienti späť)
Mením zamestnávateľa, potrebujem nový ePZP?
Ako mám postupovať v prípade, ak mi skončila platnosť ePZP?
Musia sa nejaké typy receptov ešte archivovať pre potreby poisťovne?
Na ako dlho môže byť erecept zablokovaný?
NCZI TELCO
Overenie zhody 11. - 12. september 2019
Ukončujem/prerušujem zdravotnícke povolanie a ruším/pozastavujem registráciu v komore, čo s ePZP?
Existujú vypracované metodiky pre poskytovateľov, ako postupovať v rôznych kritických situáciách? Ak áno, kde sú zverejnené?
Zvýši alebo zníži ezdravie bezpečnosť mojich zdravotných záznamov?
Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do ezdravia?
Musím mať občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID, ak sa chcem objednať?
Ako sa dozviem, že termín, na ktorý som sa objednal/a platí?
Môže sa pacient objednať na vyšetrenie počas DOH k poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s ktorým nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?
Ako viem určiť, ku ktorému lekárovi sa chcem objednať, keď objednávku na vyšetrenie počas ordinačných hodín viem vytvoriť len na ambulanciu?
Aký je rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH cez portál eobjednanie.npz.sk?
Akým spôsobom sa viem prihlásiť do EZK svojich neplnoletých detí?
Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?
Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka?
Čo ak mi ezdravie nefunguje? Na koho sa mám obrátiť?
Je vytvorený proces pre dodatočné vydávanie čítačiek?
Čo v prípade, ak sa lekárnik nevie overiť voči NZIS cez ePZP (má blokovanú ePZP kartu, pokazila sa čítačka ePZP, nemá certifikovaný softvér IS PZS)?
Čo v prípade, ak lekáreň nevie podpísať záznam o výdaji (chyba čítačky, neplatný ePZP, blokovaný, stratený ePZP)?
Je možné kopírovať informácie z ezdravie? (napr. z časti anamnéza)
Môže zdravotnícky záchranár pristupovať k informáciám o pacientovi?
Existujú sankcie s pripojením do ezdravie?
Ako je riešená problematika zápisu údajov o novorodencoch?
Kto vidí psychiatrické záznamy pacienta?
Je lieková anamnéza pacienta prístupná pre všetkých lekárov?
Je diagnóza AIDS uvedená v pacientskom sumári?
Je lekár povinný poskytovať ZS v rámci doplnkových ordinačných hodín?
Čo sú doplnkové ordinačné hodiny?
Musí byť lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín pripojený do systému ezdravie?
Je objednanie cez portál eobjednanie.npz.sk spoplatnené?
Môžem vydať celkové predpísané množstvo na opakovanom erecepte?
Je používanie opakovaného ereceptu povinné?