Pripojenie do systému

Pripojenie do systému

Do systému ezdravie (Národný zdravotnícky informačný systém) sú ukladané zdravotné záznamy pacientov, preto je dôležité bezpečné overenie pacienta a aj zdravotníckeho pracovníka, ktorý zdravotné záznamy vytvára alebo k nim pristupuje.

Ako sa pripojiť do ezdravie

Na jednoznačné určenie každého pristupujúceho používateľa do systému ezdravie slúži elektronický preukaz. Na identifikáciu a prístup do systému ezdravie používa pacient - občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a zdravotnícky pracovník - elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)

Pacient využíva občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) na svoju identifikáciu u všeobecného lekára, lekára - špecialistu alebo v lekárni. Prostredníctvom eID má tiež prístup k svojej elektronickej zdravotnej knižke (EZK).

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

Zdravotnícky pracovník využíva elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) na prístup do systému ezdravie ako aj na elektronické podpisovanie zdravotných záznamov, ktoré v elektronickom zdravotníctve slúži ako náhrada jeho doterajšej pečiatky.