Čítačka ePZP/ eID

Nevyhnutnou súčasťou pre elektronickú komunikáciu v systéme ezdravie je okrem identifikácie a autorizácie prístupu do elektronického zdravotníctva zdravotníckeho pracovníka aj zabezpečenie identifikácie prijímateľa.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva (ezdravie) a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je zdravotníkova elektronická pečiatka.

Inštalácia čítačky a karty ePZP

Pre prácu v ezdravie je potrebná inštalácia čítačky ePZP, ktoré zdravotnícki pracovníci (ZPr) dostali od NCZI alebo prostredníctvom nemocnice, v ktorej pracujú. Pre úspešnú inštaláciu čítačky ePZP je potrebné vybrať, či ZPr pracuje v nemocnici/laboratóriu, v lekárni/výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v ambulancii.