Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

NCZI TELCO

Projekt ezdravie prechádza do ďalšej fázy implementácie, v rámci ktorej sú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytované elektronické komunikačné služby za účelom prístupu do systému ezdravie. Nevyhnutnou súčasťou pre elektronickú komunikáciu v systéme ezdravie je okrem identifikácie a autorizácie prístupu do elektronického zdravotníctva zdravotníckeho pracovníka aj zabezpečenie identifikácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti na základe občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

ezdravie ePZP

ePZP karta a ePZP čítačka povoľuje zdravotníckym pracovníkom bezpečný prístup do systému ezdravie, podpisovanie zdravotných záznamov a samotnú identifikáciu zdravotníckeho pracovníka v systéme edzravie.