NCZI TELCO

Projekt ezdravie prechádza do ďalšej fázy implementácie, v rámci ktorej sú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytované elektronické komunikačné služby za účelom prístupu do systému ezdravie.Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) poskytuje v rámci služieb operátora uvedené typy služieb: ezdravie ePZP, ezdravie eID lekáreň, ezdravie eID ambulancia/ nemocnica.

ezdravie ePZP

Služba zabezpečuje komunikáciu medzi zdravotníckym pracovníkom a systémom ezdravie. Umožňuje vytváranie šifrovaných VPN tunelov medzi prístupovým bodom a Centrálnym komunikačným uzlom.