Čo ak mi ezdravie nefunguje? Na koho sa mám obrátiť?

V prípade technických problémov s vašim IS je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa IS. Dáta zbiera a spracováva váš informačný systém, ktorý ich zasiela cez určené služby do NZIS, prípadne do príslušnej ZP. Pokiaľ sa jedná o riešenie funkčnosti komunikácie medzi softvérom PZS a systémom zdravotnej poisťovne v rámci funkcie erecept, je potrebné kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu. Iné otázky adresujte na Call Centrum NCZI telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Ako sú pripájaní starší lekári, alebo tí, ktorí zatiaľ nepoužívajú PC?

Od 1. 1. 2018 musia byť všetci PZS pripojení do ezdravie, inak im hrozia sankcie podľa súčasnej právnej normy. Ak má ZPr dohodu so zdravotnou poisťovňou, na základe ktorej má možnosť predpisovať lieky a zdravotné pomôcky pre vlastnú spotrebu pod kódom odbornosti "099" – predpisuje len papierovou formou. Ak ZPr s takýmto kódom disponuje aj zmluvným vzťahom ako PZS je nevyhnutné zapojenie do NZIS. 

Technickí pracovníci z NCZI používajú na riešenie problémov aplikáciu Teamviewer. Môžu vidieť zdravotné záznamy mojich pacientov?

Pri riešení technických chýb v spolupráci s NCZI prostredníctvom aplikácie Teamviewer nemôže pracovník NCZI nahliadať do zdravotných záznamov pacientov. Počas technickej podpory a aktívnej komunikácie cez Teamviewer odporúčame lekárovi odhlásiť sa a zatvoriť svoj informačný systém.

Môže môj antivírusový program odmietnuť inštaláciu čítačky ePZP alebo inej aplikácie systému ezdravie?

Nie. Všetky aplikácie systému ezdravie sú dôveryhodné a antivírusový program ich neodmietne.

Ako mám požiadať o čítačku eID?

NCZI nemá legislatívnu povinnosť vydávať čítačku eID, výdaj prebieha na báze dobrovoľnosti.

Aké sú spôsoby zabezpečenia pripojenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k ezdravie?

Zabezpečenie je prostredníctvom bezpečného HTTPS (SSL) pripojenia. Historicky boli k dispozícii dva spôsoby pripojenia: inštalácia VPN spôsobom klienta CISCO AnyConnect, alebo zapožičanie routera CISCO ASA zo strany NCZI.