Akým spôsobom prichádzajú objednávky pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín k poskytovateľovi?

Objednávky prichádzajú PZS do jeho IS, ktorý je certifikovaný na služby eobjednanie. 

Sú dve možnosti, ako môže vzniknúť objednávka na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín:  

  1. vytvorí ju pacient prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk, kde si pacient vie vybrať termín na vyšetrenie z voľných publikovaných termínov,

  2. vytvorí ju ZPr za pacienta priamo v ambulancii v svojom IS. 

Môžem poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín pacientovi, s ktorým nemám uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?

Nie. Podľa zákona 576/2004 Z.z., na vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a vyšetrená len osoba, ktorá má s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Aký je rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH cez portál eobjednanie.npz.sk?

Rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH je, že pacient pri vytváraní objednávky na vyšetrenie počas ordinačných hodín vie vytvoriť len požiadavku na vyšetrenie do danej ambulancie (OÚ PZS). Termín vyšetrenia prideľuje zdravotnícky pracovník a pacient je následne notifikovaný o potvrdení objednávky a pridelení termínu vyšetrenia. Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH (počas ktorých je poskytovanie zdravotnej starostlivosti spoplatnené do max. výšky 30 €) platí, že pacient vyberie konkrétny dátum a čas z voľných publikovaných termínov na portáli eobjednanie.npz.sk, počas ktorého chce byť ošetrený.

Aká je maximálna výška poplatku za vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín?

Maximálna výška poplatku za vyšetrenie nemôže presiahnuť 30 EUR.

Musí byť OÚ PZS zaregistrovaný do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín (DOH)?

Bez registrácie do  informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) nie je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť počas DOH. Registráciu je možné vytvoriť len elektronicky prostredníctvom certifikovaného informačného systému PZS.

Je povinnosťou PZS pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín podať žiadosť o schválenie DOH na príslušný samosprávny kraj?

Áno, OÚ PZS musí mať ordinačné aj doplnkové ordinačné hodiny potvrdené a schválené príslušným samosprávnym krajom.