Aké zdravotnícke pomôcky je možné predpísať na opakovaný erecept?

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept stanovuje vyhláška MZ SR (Príloha k vyhláške č. 263/2019 Z. z).

Čo je potrebné spraviť, ak dieťa v systéme nie je nájdené. Ako sa má zapísať správa do eZdravie?

Po nasadení integrácie RFO do produkcie by tieto prípady nemali nastávať. Prípadné „nedostatky“ budú riešené komunikáciou s RFO. V tomto prípade to pre užívateľov znamená, že systém ktorý používajú (ambulantný IS, nemocničný IS...), by mal záznam o vyšetrení (prípadne inú komunikáciu) uložiť lokálne u seba a pokúsiť sa ho zapísať do NZIS o deň, resp. o niekoľko dní neskôr (to predpokladáme, že by nedostatok mohol byť z pohľadu RFO vyriešený).

Od kedy je narodené dieťa v databáze eZdravie? Kedy je možné získať jeho JRUZ identifikátor?

Dieťa je v databáze ezdravie do 24 hodín od zápisu do matriky, resp. RFO. Žiadne podmienky splniť netreba, proces je automatizovaný.
To že sa v súčasnosti vyskytujú prípady, že dieťa nie je v ezdravie, je dočasný problém technického riešenia integrácie na RFO, na vyriešení ktorého intenzívne pracujeme. 

Lekár už nemusí vytvárať papierový záznam. Elektronická dokumentácia je zapísaná v EZK. Čo má ale spraviť, ak ho navštívi revízny lekár (RL) a požiada ho o zdravotnú dokumentáciu pacienta?

Lekár má tieto možnosti:

  1. zobrazí správu na obrazovke

  2. správu vytlačí vo svojom formáte - nepodpísanú

  3. odkáže revízneho lekára na zákon o NZIS, podľa ktorého má RL prístup k údajom pacientskeho sumára.

Mením zamestnávateľa, potrebujem nový ePZP?

Nie, ePZP je vlastníctvom ZPr a je platný na každom pracovisku. Jeho platnosť je 5 rokov.

Ukončujem/prerušujem zdravotnícke povolanie a ruším/pozastavujem registráciu v komore, čo s ePZP?

ePZP nie je potrebné vrátiť, nakoľko bude zneplatnený na základe aktualizácie údajov z príslušnej komory. V prípade obnovenia činnosti zdravotníckeho pracovníka je potrebné podať si novú žiadosť o vydanie ePZP (dôvod podania - nové vydanie)