Ako postupovať pri predpise liekov, dietetických potravín a zdravotných pomôcok pre EU poistencov?

Výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok pre EU poistencov prebieha na základe elektronického preskripčného záznamu, teda nie je potrebný papierový predpis/poukaz. 

Doplnenie:
EU poistenec je osoba, ktorá má bydlisko v SR, ale pracuje v krajinách EÚ a je tam zdravotne poistená ako aj ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (preukaz sa vydáva na základe formulára E106EU, E109EU, E120EU, PD S1) ), alebo majú trvalý pobyt v zahraničí (platí iba pre EU), ale majú  zdravotné poistenie na Slovensku. Od 1.5.2010 sa vydáva aj osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z inej krajiny EÚ a sú tam zdravotne poistené a ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (na základe formulára E121EU, PD S1.
U EU poistencov, ktorí majú iba zaevidovaný preukaz a nárok na potrebnú ZS (teda bydlisko majú mimo SK a poistení sú v krajine EU) je potrebné k faktúre za takéhoto EU poistenca doložiť aj nárokový doklad – kópiu kartičky poistenca – ak ju majú). V prípade overenia takéhoto poistenca v ePobočke ho nevyhľadá, nakoľko nie je poistencom slovenskej ZP.

Čo znamená kontrola zhodnosti dátumu predpisu v preskripčnom aj dispenzačnom zázname?

Kontrola dátumu predpisu voči preskripčnému záznamu na vstupe UlozDocasnuZS.

Čo znamená kontrola nulovej úhrady ZP pri výdaji lieku/pomôcky/dietetika pre dlžníka bez nároku na úhradu odkladnej starostlivosti, ak nejde o neodkladnú starostlivosť?

Pokiaľ sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, tak dlžník bez nároku na úhradu odkladnej starostlivosti si hradí predpísaný liek/pomôcku/dietetikum v plnej výške.

Čo znamená kontrola nulovej úhrady ZP pri výdaji lieku/pomôcky/dietetika, ktoré bolo predpísané na žiadosť pacienta?

Pokiaľ bol liek/pomôcka/dietetikum predpísané na žiadosť pacienta a predpisujúci lekár uvedie na predpis parameter DovodUhradyPacienta=JASAM, potom musí byť úhrada ZP nulová.

Čo znamená kontrola povinnosti zdôvodnenia a opisu predpisovanej pomôcky na mieru?

Kontrola pre I-čkové ZP na vstupe služby UlozPreskripcnyZaznam bude vyžadovať vyplnené polia Zdovodnenie a OpisPomockyNaMieru.

Čo znamená kontrola povinnosti štruktúrovaného dávkovania pre vybrané ATC skupiny?

Kontrola povinnosti štruktúrovaného dávkovania sa týka iba pevne stanoveného dávkovania (PEV). Vybrané ATC skupiny sú definované zdravotnými poisťovnami (protimikrobiálne ATB a chemoterapeutiká).