Pacientský sumár

Pacientský sumár

Súbor najdôležitejších informácií o pacientovi, vďaka ktorým má zdravotnícky pracovník rýchly prístup k údajom o zdravotnom stave pacienta.