Pacientský sumár

Pacientsky sumár

Pacientsky sumár (PS) je dokument, ktorý obsahuje základný prehľad klinických údajov pacienta, teda výber zo zdravotných záznamov. Zásadný význam má hlavne pri náhlych a nečakaných zmenách zdravotného stavu.

Základné informácie

Pacientsky sumár (PS) sprístupňuje zdravotníckemu pracovníkovi základné informácie o zdravotnom stave pacienta. Obsahuje dôležité údaje, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť liečby, jej efektivitu a dokonca aj zachrániť život.

Obsah

Pacientsky sumár obsahuje kontaktné aj klinické údaje pacienta. Do systému sa uložia na základe záznamov lekárov, lekární či nemocníc, ako aj na základe vlastných záznamov pacienta.

Prístup k údajom

Informácie z pacientskeho sumára sú poskytované v súlade s legislatívou oprávneným osobám po zadaní rodného čísla pacienta alebo bezvýznamového identifikačného čísla.