Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) obsahuje zdravotné záznamy pacienta vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi pripojenými do systému ezdravie. Každý takýto záznam zároveň obsahuje identifikačné údaje zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril a jeho elektronický podpis.