Zabudol som, kedy si mám vybrať lieky na opakovaný erecept. Čo mám robiť?

Ak pacient zabudol kedy si má lieky na opakovaný erecept vybrať, môže si v lekráni po identifikácii cez eID, alebo bežný občiansky preukaz alebo preukaz poistenca overiť, či sú preňho k dispozícii nevydané lieky na platné predpisy.

Ak existuje opakovaný erecept, kde výber vzhľadom na lekárom určenú periódu nie je možný, lekáreň dostane od systému informáciu kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať.

Môžem si dodatočne vybrať nevyčerpané predpisy?

Nie. Ak uplynula doba platnosti opakovaného receptu, platí pre tento erecept presne to isté, ako pre bežný erecept. Pacient musí navštíviť svojho lekára a ten vykoná predpis znova ak je to potrebné.

Môžem si predpísané lieky vybrať naraz?

Nie. Pri opakovanom erecepte je v danom čase možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku tak, ako ju lekár pri predpise uviedol. Každá dávka liekov bude dostupná až v čase podľa stanovenej preriódy na predpise, ktorú určil predpisujúci lekár.

Musím isť pred výberom lieku na opakovaný erecept k lekárovi?

Nie. Ak je stav pacienta stabilný a nie je nutná konzultácia s lekárom, stačí po uplynutí príslušnej doby zájsť do lekárne a vybrať si predpísané lieky. V prípade, že má pacient ťažkosti, postupuje štandarne a konzultuje svoj stav so svojim lekárom.

Lekár mi predpísal lieky na opakovaný erecept. Ako si ich mám vybrať?

Keďže opakovaný recept existuje iba v elektronickej podobe, pacient sa musí v lekárni identifikovať buď svojim eID alebo bežným občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. Lekárnik postupuje v súlade so záknom a overí, či sú pre daného pacienta k dispozícii nevydané a platné recepty, ktoré je možné vydať. 

Lieky predpísané na opakovaný recept sa v zoznam nevydaných liekov objavia automaticky v čase, keď je výber možný. Pacient nemusí prísť presne v deň uplynutia periódy, ale vzhľadom na riadne dodržiavanie lekárom stanoveného liečebného režimu, si pacient vyberá lieky pravidelne.

Je možné pre blokovaný erecept urobiť výpis?

Nie, nie je to možné. Blokovaný erecept má okrem iného zamedziť duplikovanému výdaju v inej lekárni.

Keď príde k výdaju lieku na základe blokovaného ereceptu, čo sa stane s blokovaným ereceptom?

Pri výdaji sa erecept automaticky odblokuje. Lekárnik teda nemusí pred výdajom ani po ňom urobiť nič naviac, iba jednoducho vytvorí dispenzačný záznam tak ako pri akomkoľvek inom výdaji. Takýto výdaj je však možné urobiť iba v lekárni, ktorá daný erecept zablokovala. V inej lekárni sa namiesto preskripčného záznamu zobrazí iba informácia o tom, že daný erecept je blokovaný v inej lekárni/výdajni.

Na čo slúži funkcionalita blokovania ereceptu?

Blokovanie ereceptu slúži pre prípady, keď lekáreň/výdajňa nemá k dispozícii liek/pomôcku/dietetikum a bude ho pre pacienta objednávať. Blokovanie v softvéri je obdobou odobratia papierového receptu alebo poukazu na účely objednania a následného výdaja v náhradnom termíne.

Ako sa líši opakovaný erecept od bežného ereceptu?

Okrem toho, že opakovaný erecept je možné predpísať iba elektronicky, obsahuje predpis informáciu o platnosti až na 365 dní, počet povolených opakovaní určený kladným číslom väčším ako 1 a periódu medzi jednotlivými výbermi.

Lekár predpíše liek alebo liečivo podľa štandardných pravidiel pre 1 výber, doplní platnosť maximálne na 12 mesiacov, určí periódu výberu a predpis podpíše ePZP kartou. Spôsob predpisu sa nemení a je spravidla vecou implementácie v softvéri, ktorý lekár používa. Opakovaný erecept sa netlačí.

Čo mi prinesie používanie opakovaných ereceptov?

Opakovaný erecept pomôže znížiť počet návštev pacientov v ambulanciách, ktorí prešili iba kvôli obnoveniu predpisu. Lekár aj pacient spoločne ušetria čas. Opakovaný erecept sa netlačí, takže lekár ušetrí aj týmto spôsobom. Pacient si bude môcť vybrať lieky v lekárni bez nutnosti návštevy svojho lekára. Rozhodnutie o predpise na opakovaný erecept je vždy na lekárovi, ktorý pozná stav svojho pacienta.