Potrebujem elektronický občiansky preukaz od 1.1.2018 na vyšetrenie k lekárovi?

Povinnosť používať eID je až od 1.1.2022, do tohto dátumu platí prechodné obdobie, kedy sa identifikujete prostredníctvom karty poistenca. eID slúži na prístup k zdravotným záznamom. V prípade, že nedisponujete eID, bude lekár v dočasnom období pristupovať len k pacientskemu sumáru, ku ktoré nie je nevyhnutné eID.

V ktorých situáciách sa musím preukázať eID?

eID sa preukazujete primárne, keď lekár chce pristúpiť k vaším detailným záznamom. Vtedy pre prístup je nevyhnutné použitie eID. Plné zapojenie prostredníctvom eID  sa predpokladá  od 1.1.2022. 

Budú sa moje údaje (pacient na priamu platbu) tiež odosielať do ezdravie?

Áno budú, nakoľko pacient sa identifikuje RČ a to sa spáruje v ezdravie s jeho menom.
Každý zdravotnícky pracovník v súlade so zákonom č. 153/2013 Z.z. má povinnosť, až na objektívne výnimky, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aktualizovať údaje pacienta aj v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.