Je lekár povinný poskytovať doplnkové ordinačné hodiny (DOH) od 1. 1. 2019?

Od 1. 1. 2019 sú v účinnosti DOH. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) počas DOH je dobrovoľné. Je len na PZS, či sa rozhodne poskytovať ZS aj v čase DOH. DOH rovnako ako ordinačné hodiny musia byť schválené príslušným samosprávnym krajom.

Ako je v systéme eobjednanie riešené potvrdzovanie objednávok?

Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH je možné systémové nastavenie automatického potvrdzovania objednávok pri vytváraní kalendára. Druhou možnosťou je, že lekár (ambulancia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) si vo svojom informačnom systéme manuálne nastaví potvrdzovanie objednávok (lekár si načíta zoznam nových objednávok, ktoré následne potvrdí, prípadne preplánuje). Pre objednávky na vyšetrenie počas OH z poradovníka je potrebné vždy manuálne spracovať objednávku vo svojom informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prideliť jej termín vyšetrenia.

Ako viem určiť, ku ktorému lekárovi sa chcem objednať, keď objednávku na vyšetrenie počas ordinačných hodín viem vytvoriť len na ambulanciu?


Je na to určená poznámka pri objednávke, do ktorej vie pacient napísať svoje požiadavky (lekár, termín, druh vyšetrenia a i.). Je to ale na danej ambulancii, či vie konkrétne požiadavky objednávky pacienta splniť.

Môže sa pacient objednať na vyšetrenie počas DOH k poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s ktorým nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?

Nie. Podľa zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, na vyšetrenie v rámci DOH u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a vyšetrená len osoba, ktorá má s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Ako zruším svoju objednávku?

Prostredníctvom eobjednanie.npz.sk/vase-objednavky, kde je potrebné zadať ČÍSLO OBJEDNÁVKY a PRIEZVISKO. Následne je možné zrušiť objednávku v detaile objednávky s uvedením dôvodu.

Čo v prípade, ak som sa objednal/a k lekárovi na daný termín a nemôžem sa naň z objektívnych dôvodov dostaviť? Viem zrušiť termín aj hodinu pred termínom vyšetrenia?

Ak sa nebudete môcť dostaviť na objednaný termín vyšetrenia, objednávku môžete zrušiť prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk najneskôr 24 hodín pred termínom vyšetrenia, alebo telefonicky kontaktujte príslušnú ambulanciu.

Je objednanie cez portál eobjednanie.npz.sk spoplatnené?

Poplatok za objednanie nie je, teda vytvorenie objednávky cez portál eobjednanie.npz.sk, nie je spoplatnené.

Príde mi minimálne deň vopred notifikácia, že sa blíži termín môjho objednania?

Táto služba pre pacienta sa pripravuje a plánuje spustiť v prvej polovici roka 2019.

Ako sa dozviem, že termín, na ktorý som sa objednal/a platí?

Na kontakty uvedené pacientom v objednávke príde automaticky prostredníctvom SMS/email notifikácia o stave spracovania objednávky.

Musím mať občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID, ak sa chcem objednať?

Aktuálne riešenie je zamerané na pacientov bez eID preukazu. Pripravujeme aj riešenie pre pacientov s eID cez svoju elektronickú zdravotnú knižku (EZK).