Ako viem určiť, ku ktorému lekárovi sa chcem objednať, keď objednávku na vyšetrenie počas ordinačných hodín viem vytvoriť len na ambulanciu?

Pri vytvorení objednávky, je možné do poľa Poznámka napísať svoje požiadavky (meno lekára, preferovaný termín vyšetrenia, druh vyšetrenia a i.). Je však na danej ambulancii, či chce a vie dané požiadavky objednávky pacienta splniť.

Môže sa pacient objednať na vyšetrenie počas DOH k poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s ktorým nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?

Nie. Podľa zákona 576/2004 Z.z., na vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a vyšetrená len osoba, ktorá má s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Ako zruším svoju objednávku?

Prostredníctvom eobjednanie.npz.sk/vase-objednavky, kde je potrebné zadať ČÍSLO OBJEDNÁVKY a PRIEZVISKO. Následne je možné zrušiť objednávku v detaile objednávky s uvedením dôvodu.

Čo v prípade, ak som sa objednal/a k lekárovi na daný termín a nemôžem sa naň z objektívnych dôvodov dostaviť? Viem zrušiť termín aj hodinu pred termínom vyšetrenia?

Ak sa nebudete môcť dostaviť na objednaný termín vyšetrenia, objednávku môžete zrušiť prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk najneskôr 24 hodín pred termínom vyšetrenia, alebo telefonicky kontaktujte príslušnú ambulanciu.

Je objednanie cez portál eobjednanie.npz.sk spoplatnené?

Vytvorenie objednávky cez portál eobjednanie.npz.sk, nie je spoplatnené. Spoplatnené môže byť ale samotné vyšetrenie u lekára, maximálne do výšky 30 €. 

Ako sa dozviem, že termín, na ktorý som sa objednal/a platí?

Na kontakty, ktoré ste uviedli pri vytvorení objednávky, vám automaticky príde notifikácia o stave spracovania objednávky.

Je funkcionalita eobjednanie povinná pre všetkých lekárov? Ak nie, ako zistím, či ju môj lekár používa?

Funkcionalita eobjednanie v rámci systému ezdravie nie je povinná. Prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk vie pacient vyhľadať všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú registrovaní v informačnom systéme na objednávanie osôb a poskytujú možnosť pacientom objednať sa cez tento systém.

Čo platí pre samotné vyšetrenie počas DOH?

  • pacient sa musí na vyšetrenie objednať cez portál eobjednanie.npz.sk alebo certifikovaný informačný systém svojho lekára,

  • na vyšetrenie musí byť vytvorená objednávka,

  • objednávka na vyšetrenie musí byť spracovaná v informačnom systéme na objednávanie osôb (ISOO) a potvrdená,

  • nie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Čo sú doplnkové ordinačné hodiny?

Ordinačné hodiny (OH) aj doplnkové ordinačné hodiny (DOH) predstavujú časový úsek, počas ktorého poskytovateľ (lekár v ambulancii) poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť. OH aj DOH musia byť schválené príslušným samosprávnym krajom. DOH predstavujú nepretržitý časový úsek, ktorý si poskytovateľ môže určiť nad rámec štandardných ordinačných hodín. Ich poskytovanie je dobrovoľné. Zásadným rozdielom je, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas nich môže byť spoplatnené, výkony nie sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Maximálna výška úhrady pacientom je 30 € za vyšetrenie, ide o priamu úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.