Aké zdravotnícke pomôcky je možné predpísať na opakovaný erecept?

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept stanovuje vyhláška MZ SR (Príloha k vyhláške č. 263/2019 Z. z).

Aký je rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH cez portál eobjednanie.npz.sk?

Rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH je, že pacient pri vytváraní objednávky na vyšetrenie počas ordinačných hodín vie vytvoriť len požiadavku na vyšetrenie do danej ambulancie (OÚ PZS). Termín vyšetrenia prideľuje zdravotnícky pracovník a pacient je následne notifikovaný o potvrdení objednávky a pridelení termínu vyšetrenia. Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH (počas ktorých je poskytovanie zdravotnej starostlivosti spoplatnené do max. výšky 30 €) platí, že pacient vyberie konkrétny dátum a čas z voľných publikovaných termínov na portáli eobjednanie.npz.sk, počas ktorého chce byť ošetrený.

Aká je maximálna výška poplatku za vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín?

Maximálna výška poplatku za vyšetrenie nemôže presiahnuť 30 EUR.

Môže lekár zmeniť pacientom požadovaný termín na vyšetrenie uvedený v objednávke na vyšetrenie?

Áno, systém nebráni lekárovi potvrdiť aj iný termín ako pacient požadoval. Z dôvodu, ak došlo k neplánovaným zmenám na ambulancií a ZPr už pri potvrdzovaní vie, že pacientovi v tom čase nemôže poskytnúť ZS. Cieľom, je aby pri každej zmene termínu, či zo strany pacienta alebo lekára nebolo nutné rušiť objednávku a vytvárať novú. Odporúčame zmenu termínu prekonzultovať s pacientom telefonicky. Pacient je vždy notifikovaný o zmene termínu formou SMS/email.

Akým spôsobom sa vie pacient/občan objednať na vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín ambulancie?

Pacient má dve možnosti. Buď vytvorí objednávku prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk, kde si vyberie termín na vyšetrenie z voľných publikovaných termínov. Druhou možnosťou je, že ju vytvorí lekár za pacienta priamo v ambulancii v svojom IS. 

Je platnosť autorizačného kódu potrebného na potvrdenie vytvorenej objednávky na vyšetrenie neobmedzená?

Nie, autorizačný kód má platnosť 10 minút. Po uplynutí platnosti autorizačného kódu, pacient má možnosť sa vrátiť <Späť na výber termínu> a znovu potrvdiť objednávku.

Môže pohotovosť poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

Nie, podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti DOH nie sú určené pre ambulantnú pohotovostnú službu.

Môžu zubári poskytovať doplnkové ordinačné hodiny (DOH)?

Nie, podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti DOH nie sú určené pre poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti.

Je lekár povinný poskytovať ZS v rámci doplnkových ordinačných hodín?

Od 1. 1. 2019 sú v účinnosti DOH. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) počas DOH je dobrovoľné. Je len na PZS, či sa rozhodne poskytovať ZS aj v čase DOH. DOH rovnako ako ordinačné hodiny musia byť schválené príslušným samosprávnym krajom.

Ako je v systéme eobjednanie riešené potvrdzovanie objednávok?

Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH je možné systémové nastavenie automatického potvrdzovania objednávok pri vytváraní kalendára. Druhou možnosťou je, že lekár (ambulancia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) si vo svojom informačnom systéme manuálne nastaví potvrdzovanie objednávok (lekár si načíta zoznam nových objednávok, ktoré následne potvrdí, prípadne preplánuje). Pre objednávky na vyšetrenie počas OH z poradovníka je potrebné vždy manuálne spracovať objednávku vo svojom informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prideliť jej termín vyšetrenia.