Zoznam výrobcov informačných systémov, ktorí prešli overením zhody na integráciu so systémom ezdravie na vybrané moduly. Podrobný zoznam procesných scenárov IS PZS/ IS ZP, ktorým bolo vydané osvedčenie o zhode sa nachádza v časti podpora pre dodávateľa IS.