O ezdravie

Základným cieľom elektronizácie zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hlavne prostredníctvom zdieľanej zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi. V praxi to, napríklad, znamená, že ak lekár – špecialista zapíše záznam z vyšetrenia, všeobecný lekár má k záznamom svojich pacientov ihneď prístup a nedôjde k duplicitným vyšetreniam. Spustenie systému ezdravie znamená historicky najväčšiu kvalitatívnu zmenu v oblasti zdravotníctva. Systém ezdravie je centrálnym úložiskom zdravotných záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu zachrániť život.

Systém ezdravie je nasadený od 1. januára 2018 s funkciami:

  1. prístup pacienta prostredníctvom preukazu poistenca alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a prístup lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – funkcia prístup do systému ezdravie,

  2. vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia a výmenného lístku – funkcia evyšetrenie,

  3. elektronický predpis a výdaj lieku, zdravotnej pomôcky a dietetické potraviny – funkcia erecept,

  4. sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacienta cez elektronickú zdravotnú knižku na Národnom portáli zdravia – funkcia elektronická zdravotná knižka,

  5. objednanie sa k lekárovi cez internet počas doplnkových ordinačných hodín na konkrétny dátum a čas, prípadne vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín - funkcia eobjednanie,

  6. dokument so základným prehľadom klinických údajov pacienta - funkcia pacientsky sumár.


Postupne pribudnú ďalšie funkcie a zároveň sa budú rozširovať a skvalitňovať funkcionality už existujúcich.

 

Grafická schéma systému ezdravie a jeho jednotlivých funkcií: prístup do systému edzravie; eobjednanie; erecept; pacientsky sumár; elektronická zdravotná knižka; elab, evyšetrenie.