Základným cieľom elektronizácie zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hlavne prostredníctvom zdieľanej zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi. V praxi to, napríklad, znamená, že ak lekár – špecialista zapíše záznam z vyšetrenia, všeobecný lekár má k záznamom svojich pacientov ihneď prístup a nedôjde k duplicitným vyšetreniam. Spustenie systému ezdravie znamená historicky najväčšiu kvalitatívnu zmenu v oblasti zdravotníctva. Systém ezdravie je centrálnym úložiskom zdravotných záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu zachrániť život.

Systém ezdravie je nasadený od 1. januára 2018 s funkciami:

  1. prístup pacienta prostredníctvom preukazu poistenca alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a prístup lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – funkcia prístup do systému ezdravie,
  2. vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia a výmenného lístku – funkcia evyšetrenie,
  3. elektronický predpis a výdaj lieku, zdravotnej pomôcky a dietetické potraviny – funkcia erecept,
  4. sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacienta cez elektronickú zdravotnú knižku na Národnom portáli zdravia – funkcia elektronická zdravotná knižka.


Postupne pribudnú ďalšie funkcie a zároveň sa budú rozširovať a skvalitňovať funkcionality už existujúcich.

 

Predstavenie systému ezdravie. 1) Prístup do systému edzravie - zdravotnícky pracovník (ePZP) a pacient (eID). 2) erecept - predpis: lieku, zdrav. pomôcky, dietetickej potraviny a výdaj: lieku, zdrav. pomôcky, dietetickej potraviny. 3) Elektronická zdravotná knižka - identifikačné údaje pacienta; údaje z účtu poistenca; vlastné záznamy pacienta; záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov; elektronické záznamy pacienta. 4) evyšetrenie - záznam z odborného vyšetrenia; prepúšťacia správa; popis zo zobrazovacieho zariadenia (napr. RTG, MR a iné); výmenný lístok. 5) emedikácia - pripravujeme v roku 2018 6) pacientsky sumár - pripravujeme v roku 2018; 7) elab - pripravujeme v roku 2018