O ezdraví

Základným cieľom elektronizácie zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hlavne prostredníctvom zdieľanej zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi. V praxi to, napríklad, znamená, že ak lekár – špecialista zapíše záznam z vyšetrenia, všeobecný lekár má k záznamom svojich pacientov ihneď prístup a nedôjde k duplicitným vyšetreniam. Spustenie systému ezdravie znamená historicky najväčšiu kvalitatívnu zmenu v oblasti zdravotníctva. Systém ezdravie je centrálnym úložiskom zdravotných záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu zachrániť život.

Systém ezdravie je nasadený od 1. januára 2018 s eslužbami:

  1. prístup pacienta prostredníctvom preukazu poistenca alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a prístup lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – eslužba prístup do systému ezdravie,

  2. sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacienta cez elektronickú zdravotnú knižku na Národnom portáli zdravia – eslužba elektronická zdravotná knižka,

  3. elektronický predpis a výdaj lieku, zdravotnej pomôcky a dietetické potraviny – eslužba erecept,

  4. vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia a výmenného lístku – eslužba evyšetrenie,

  5. objednanie sa k lekárovi cez internet počas doplnkových ordinačných hodín na konkrétny dátum a čas, prípadne vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín - eslužba eobjednanie,

  6. dokument so základným prehľadom klinických údajov pacienta - eslužba pacientsky sumár,

  7. eslužba, ktorá umožňuje lekárovi zapísať očkovania pacienta elektronickou formou - eslužba eočkovanie,

  8. zobrazenie záznamov o výsledku z laboratórneho vyšetrenia, elektronická laboratórna žiadanka - eslužba elab,

  9. elektronizácia hlásenia o narodení a zápis potvrdenia pre príspevok pri narodení dieťaťa prostredníctvom ezdravia - eslužba enarodenie,

  10. elektronizácia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti - eslužba ePN.

 

Postupne pribudnú ďalšie eslužby a zároveň sa budú rozširovať a skvalitňovať funkcionality už existujúcich.