ezdravie eID - ambulancia/nemocnica

V systéme ezdravie slúži eID pacientovi na identifikáciu v ambulancii lekára alebo v nemocnici. Rovnako slúži na poskytnutie prístupu oprávneným ZPr k pacientovej zdravotnej dokumentácii.

Charakteristika služby

Služba umožní pacientovi prostredníctvom eID sprístupniť svoju zdravotnú dokumentáciu.        K procesu autentifikácie pacienta je potrebná eID čítačka, ktorú distribuuje NCZI a ktorú má PZS, resp. ZPr pripojenú k počítaču. Ďalej je nevyhnutné mať nainštalovanú aplikáciu PPP (potvrdenie prítomnosti pacienta) a ovládače eID čítačky a eID karty. Pacient sa autentifikuje vložením eID do čítačky. Prístup k histórii v EZK je možný len so súhlasom pacienta. Udeľuje ho prostredníctvom klávesnice na eID čítačke – zadaním OK/C alebo zadaním BOK.
 

Ako získať službu ezdravie eID - ambulancia/ nemocnica

O spustení služby ezdravie eID je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informovaný emailom. Následne má v ISZI k dispozícií vytvorenie požiadavky, kde vypĺňa počet požadovaných eID čítačiek, ktoré poskytuje a distribuuje NCZI. Okrem eID čítačky je nevyhnutné, aby ZPr použil platný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka.

 

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie eID - ambulancie/ nemocnice prináša pre pacienta tieto výhody:

 • prístup k záznamom z vyšetrení od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (všeobecný lekár má prístup k celej karte okrem zákonom stanovených obmedzení),

 • vyhľadávať a čítať prehľad vykonaných laboratórnych vyšetrení a ich výsledkov.

 

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu ReinerSCT - čítačka s numerickou klávesnicou.

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné mať na počítači:

 • konto správcu/administrátora na počítači,

 • operačný systém Windows 8.1, 10,11

 • internetové pripojenie,

 • informačný systém PZS, ktorý má platné osvedčenie o zhode IS s NZIS.

Postup inštalácie koncového zariadenia služby

 1. Stiahnite si inštalačný súbor - PPPKlientInstalator.exe

 2. Otvorte a spustite inštalačný súbor ako správca

 3. Kliknite na obrázok čítačky Reiner SCT 

 4. Následne kliknite na tlačidlo „Inštalovať“

 

V prípade, že ste nemenili predvolenú konfiguráciu inštalácie, tak inštalačný súbor zabezpečí nainštalovanie nasledovných programov:

 • Aplikácia PPP (Potvrdenie prítomnosti pacienta) verzia 1.1.1

 • Ovládač čítačky kariet – Reiner SCT Cyber Jack one verzia 7.5.6

 • Firmware čítačky – Reiner SCT Cyber Jack one verzia 1.3.0

Návod na použitie služby