Moje ezdravie

Aplikácia Moje ezdravie obsahuje aktuálne a overené informácie, týkajúce sa verejného zdravia, epidemiológie a prevencie. Občania jednoduchým a prehľadným spôsobom získajú potrebné informácie, nemusia ich vyhľadávať, majú ich na dosah.

Základné informácie

Aplikácia Moje ezdravie bola pôvodne vyvinutá tak, aby občania mohli získať aktuálne informácie o opatreniach a nariadeniach, týkajúcich sa ochorenia COVID-19. Po zmene pandemickej situácie aplikácia aktuálne slúži na poskytovanie informácií o verejnom zdraví, epidemiológie a prevencie.