Národné centrum zdravotníckych informácií

Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
Slovensko

www.nczisk.sk
nczisk@nczisk.sk

IČO: 00165387
DIČ: 2020830119

Call Centrum

tel.: 02/32 353 030

Pracovné dni od 07:00 - 16:00

Pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva a lekárov, ktorí sa chcú pripojiť do systému.

Kontaktný formulár

Kontakt pre médiá

Mgr. Boris Chmel
hovorca

mobil: 0910 917 444

email: boris.chmel@nczisk.sk

Integrační manažéri NCZI

Marek Ternény
email: marek.terneny@nczisk.sk

Martin Ryška
email: martin.ryska@nczisk.sk

Martin Šimoník
email: martin.simonik@nczisk.sk