Časový harmonogram

Konferencia privíta viac ako 100 expertov a lídrov v oblasti eHealth z krajín V4 (Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovensko) a významných európskych prednášajúcich.

utorok 4. jún 2019

20.00 – 22.30

Spoločenský večer v srdci Bratislavy

streda 5. jún 2019

08:00 - 08:45

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Slávnostné otvorenie a úvod

09:15 - 09:40

Strategický vývoj európskeho elektronického zdravotníctva

Clemens Martin Auer, bývalý spolupredseda eHealth Network, Ministerstvo práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa, Rakúsko

09:40 - 10:40

Rozvoj národných eHealth projektov krajín V4 

Národné stratégie rozvoja v oblasti eHealth

Prezentácia národných projektov – stav, výsledky, ďalšie smerovanie. Aplikácia a implementácia e-health v reálnych podmienkach krajín V4

10:40 - 11:00

Prestávka

11:00 - 11: 45 

Cezhraničný prenos pacientskych údajov - aktuálna situácia a stratégia na ďalšie obdobie

Henrique Martins, spolupredseda  eHealth Network, koordinátor eHAction, Porugalsko.

Konstantin Hyppönen, spolupredseda eHMSEG, Fínsko

Klára Jiráková, spolupredsedníčka eHMSEG, Česká republika

11:45 - 12:30

Panelová diskusia k doobedňajším témam

12:30 - 13:30 

Obed

13:30 - 14:30

Telemedicína - Budúcnosť zdravotnej starostlivosti 

Rob Wake - riaditeľ obchodu a rozvoja, Capita Healthcare Decisions - part of Capita Software

Hélder Ribeiro - riaditeľ pre Portugalsko, H4D, Health for Development 

15:30 – 16:00 

Prestávka

16:00 - 17:00 

Záverečná diskusia