Konferencia elektronizácia zdravotníctva v krajinách V4

5. 6. 2019 | Crowne Plaza, Bratislava

Časový harmonogram

Konferencia privíta viac ako 100 expertov a lídrov v oblasti eHealth z krajín V4 (Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovensko) a významných európskych prednášajúcich.

utorok 4. jún 2019

20.00 – 22.30

Spoločenský večer v Chez Balzac, Hlboká 7 (vchod z ulice B. Nemcovej 2), 811 05 Bratislava 

streda 5. jún 2019

08:00 - 08:50 | REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

 

09:00 - 09:15 | OTVORENIE KONFERENCIE

09:05 - 09:10

Peter Blaškovitš

Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií  a Poradca ministra zdravotníctva pre elektronizáciu zdravotníctva, Slovensko 

09:10 - 09:15

Jana Bendová

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo

09:15 - 09:40

STRATEGICKÝ VÝVOJ EURÓPSKEHO ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Clemens Auer

Bývalý spolupredseda eHealth Network, Ministerstvo práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa, Rakúsko

 

09:40 - 10:40 | BLOK 1

ROZVOJ NÁRODNÝCH EHEALTH PROJEKTOV KRAJÍN V4. NÁRODNÉ STRATÉGIE ROZVOJA V OBLASTI EHEALTH. PREZENTÁCIA NÁRODNÝCH PROJEKTOV – STAV, VÝSLEDKY, ĎALŠIE SMEROVANIE. APLIKÁCIA A IMPLEMENTÁCIA E-HEALTH V REÁLNYCH PODMIENKACH KRAJÍN V4.

9:40 – 9:55 | Česká republika

Hynek Kružík

Senior konzultant, Odbor Národního centra elektronického zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

9:55 - 10:10 | Maďarsko

Csizmadia István

Vedúci úradu pre medzinárodné programy, Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), Maďarsko

10:10 - 10:25 | Poľsko

Marcin Dawidowicz

Hlavný architekt, Centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia, Poľsko

10:25 - 10:40 | Slovensko

Ján Tomášik

Riaditeľ Sekcie produktového manažmentu, Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovensko

 

10:40 - 11:00 | PRESTÁVKA

 

11:00 – 12:30 | BLOK 2

CEZHRANIČNÝ PRENOS PACIENTSKYCH ÚDAJOV - AKTUÁLNA SITUÁCIA A STRATÉGIA NA ĎALŠIE OBDOBIE

11:00 - 11:15 

PREČO SA PRIPOJIŤ K EU EHEALTH SLUŽBÁM
PROF. Henrique Martins 

Spolupredseda  eHealth Network, koordinátor eHAction, Portugalsko

11:15 – 11:30

CEZHRANIČNÝ PRENOS PACIENTSKYCH ÚDAJOV

Konstantin Hyppönen

Spolupredseda eHMSEG, Fínsko

11:30 – 11:45

CEZHRANIČNÝ PRENOS PACIENTSKYCH ÚDAJOV

Klára Jiráková

Spolupredsedníčka eHMSEG, Česká republika

11:45 – 12:30 | PANELOVÁ DISKUSIA

Účastníci: P. Blaškovitš, H. Kružík, I. Csizmadia, M. Dawidowicz,  J. Tomášik, H. Martins, K. Hyppönen, K. Jiráková

 

12:30 - 13:30 | OBED  

 

13:30 – 16:00 | BLOK 3 

TELEMEDICÍNA  - BUDÚCNOSŤ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

13:30-13:40

Jozef Kalužay

Odbor štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

13:40 - 14:00

POSILNENIE ROLE PACIENTA CEZ TELEMEDICINSKE TECHNOLOGIE V PROCESE KONTINUALNEJ ZS

Rob Wake

Riaditeľ obchodu a rozvoja, Capita Healthcare Decisions - part of Capita Software

14:00 - 14:20

TELEMEDICÍNA V KORPORÁTNOM SVETE

Helder Ribeiro

Riaditeľ pre Portugalsko H4D, Health for Development, Portugalsko

 

14:20 – 15:00 | PRESTÁVKA 

 

15:00 - 16:00 | ZÁVEREČNÁ DISKUSIA

Účastníci: P. Blaškovitš, H. Kružík, I. Csizmadia, M. Dawidowicz,  J. Tomášik, H. Martins, Rob Wake, Helder Ribeiro