Konferencia elektronizácia zdravotníctva v krajinách V4

5. 6. 2019 | Crowne Plaza, Bratislava

Prednášajúci

Inšpiratívne osobnosti z krajín V4 a európski odborníci z Portugalska, Rakúska, Fínska.

Clemens Martin Auer

Clemens Martin Auer

bývalý spolupredseda eHealth Network

Ministerstvo práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa, Rakúsko.

Jana Bendová

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo

BENMEDICA s.r.o.

Peter Blaškovitš

generálny riaditeľ

Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská republika

István Csizmadia

Vedúci úradu pre medzinárodné programy

National Healthcare Service Center (ÁEEK), Maďarsko

Marcin Dawidowicz

Hlavný architekt

Centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia, Poľsko

Gergely HÉJA

Senior eHealth expert

National Healthcare Service Center (ÁEEK), Maďarsko

Konstantin Hyppönen

spolupredseda

eHMSEG, Fínsko

Klára Jiráková

spolupredsedníčka

eHMSEG, Česká republika

Jozef Kalužay

Odbor štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

Hynek Kružík

senior consultant

Národné centrum e-Health, Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky

Prof. Henrique Martins

koordinátor eHAction a spolupredseda eHealth Network

eHealth Network, Portugalsko

Hélder Ribeiro

riaditeľ pre Portugalsko

H4D, Health for Development

Ján Tomášik

riaditeľ sekcie produktového manažmentu

Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská republika

Rob Wake

riaditeľ obchodu a rozvoja

Capita Healthcare Decisions - part of Capita Software