Konferencia elektronizácia zdravotníctva v krajinách V4

5. 6. 2019 | Crowne Plaza, Bratislava

Organizátor podujatia:

Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
Slovensko

e-mail: conference@nczisk.sk

 

Miesto konania konferencie

Crowne Plaza Bratislava

 

Hodžovo nám. 2
816 22 Bratislava 1
Slovensko

web: cpbratislava.sk
e-mail: info@cpbratislava.sk