Pripojenie do systému

Pripojenie do systému

Do systému ezdravie (Národný zdravotnícky informačný systém) sú ukladané zdravotné záznamy pacientov, preto je dôležité bezpečné overenie pacienta a aj zdravotníckeho pracovníka, ktorý zdravotné záznamy vytvára alebo k nim pristupuje.

erecept

erecept

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám.

evysetrenie

evyšetrenie

Vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia z veľkej časti nahrádza papierovú zdravotnú kartu pacienta. Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam, ktorý je súčasťou systému ezdravie.

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) je zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej podobe. Pacient, kvôli bezpečnosti a ochrane svojich záznamov, pristupuje do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo elektronického dokladu o pobyte (eDoPP) cez Národný portál zdravia.

eobjednanie

Elektronické objednávanie pacientov na vyšetrenie.

Pripravuje sa v roku 2019.

Pacientský sumár

Súbor najdôležitejších informácií o pacientovi, vďaka ktorým má zdravotnícky pracovník rýchly prístup k údajom o zdravotnom stave pacienta.

Pripravuje sa v roku 2019.

elab

Vytvorenie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia.

Pripravuje sa v roku 2019.