eobjednanie

Novou funkciou v rámci elektronizácie zdravotníctva je eobjednanie. Umožňuje pacientom objednať sa k lekárovi cez internet počas doplnkových ordinačných hodín na konkrétny dátum a čas, prípadne vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín.

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) je zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej podobe. Pacient, kvôli bezpečnosti a ochrane svojich záznamov, pristupuje do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo elektronického dokladu o pobyte (eDoPP) cez Národný portál zdravia.

erecept

erecept

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám.

evysetrenie

evyšetrenie

Vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia z veľkej časti nahrádza papierovú zdravotnú kartu pacienta. Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam, ktorý je súčasťou systému ezdravie.

Pripojenie do systému

Pripojenie do systému

Do systému ezdravie (Národný zdravotnícky informačný systém) sú ukladané zdravotné záznamy pacientov, preto je dôležité bezpečné overenie pacienta a aj zdravotníckeho pracovníka, ktorý zdravotné záznamy vytvára alebo k nim pristupuje.

Pacientský sumár

Súbor najdôležitejších informácií o pacientovi, vďaka ktorým má zdravotnícky pracovník rýchly prístup k údajom o zdravotnom stave pacienta.

Pripravuje sa v roku 2019.

elab

Vytvorenie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia.

Pripravuje sa v roku 2019.