Funkcie

Zistite, aké výhody vám prináša ezdravie.

eočkovanie

Nová funkcia v rámci elektronizácie zdravotníctva umožňuje lekárovi zapísať očkovania pacienta elektronickou formou. Elektronický záznam z očkovania momentálne slúži ako jeden zo zdrojov informácií na vytvorenie Digitálneho COVID preukazu, ktorý je platný v rámci EÚ.

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) je zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej podobe. Pacient, kvôli bezpečnosti a ochrane svojich záznamov, pristupuje do EZK prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo elektronického dokladu o pobyte (eDoPP) cez Národný portál zdravia.

Pacientský sumár

Pacientsky sumár

Pacientsky sumár (PS) je dokument, ktorý obsahuje základný prehľad klinických údajov pacienta, teda výber zo zdravotných záznamov. Zásadný význam má hlavne pri náhlych a nečakaných zmenách zdravotného stavu.

erecept

erecept

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám.

evysetrenie

evyšetrenie

Vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia z veľkej časti nahrádza papierovú zdravotnú kartu pacienta. Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam, ktorý je súčasťou systému ezdravie.

Pripojenie do systému

Pripojenie do systému

Do systému ezdravie (Národný zdravotnícky informačný systém) sú ukladané zdravotné záznamy pacientov, preto je dôležité bezpečné overenie pacienta a aj zdravotníckeho pracovníka, ktorý zdravotné záznamy vytvára alebo k nim pristupuje.

eobjednanie

Umožňuje pacientom objednať sa k lekárovi cez internet počas doplnkových ordinačných hodín na konkrétny dátum a čas, prípadne vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín.

eAlerts

Aplikácia eAlerts umožní zdravotníckemu pracovníkovi získať prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v systéme ezdravie. Sprostredkuje dôležité oznamy a pripomenie plánované udalosti. Zdravotnícky pracovník bude informovaný o dianí v ezdraví bez toho, aby musel informácie hľadať. Má ich stále na dosah.

Moje ezdravie

Aplikácia Moje ezdravie umožňuje občanom získať aktuálne informácie o opatreniach a nariadeniach týkajúcich sa koronavírusového ochorenia. Ľudia jednoduchým a prehľadným spôsobom získajú všetky potrebné informácie, nemusia ich vyhľadávať, majú ich stále na dosah.

elab

Vytvorenie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia.

Pripravuje sa v roku 2021.