FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je možné do funkcie erecept zasiahnuť napríklad formou dovydaja z inej lekárne? Je možné do takéhoto receptu zasiahnuť z inej lekárne vytvorením odpisu?

Áno, rozhranie to umožňuje. Lekáreň, ktorá nevydá celé množstvo na preskripčnom zázname, musí vytvoriť odpis z predpisu. Môže, ale nemusí byť papierový. ZP si na pozadí vytvorí technický preskripčný záznam, ktorý je dostupný akejkoľvek inej lekárni po zadaní rodného čísla pacienta. Po zaslaní dispenzačného záznamu už nie je možné urobiť odpis z príslušného preskripčného záznamu. Pri výdaji z elektronického predpisu musí lekáreň vykonať odpis pred zaslaním dispenzačného záznamu. Po jeho zaslaní už túto možnosť stráca. 

Čo ak lekáreň má lekársky predpis s čiarovým kódom, ktorý bol ako preskripčný záznam stornovaný lekárom? Môže ho vydať?

Ak existuje papierový recept s čiarovým kódom, existuje aj elektronická verzia. Ak ju lekár stihne stornovať pred dispenzovaním, neobjaví sa takýto liek elektronicky v zozname nevydaných liekov je potrebné kontaktovať predpisujúceho lekára a upresniť, či došlo k chybe pri stornovaní. Ak lekár predpísal liek omylom, mal by o storne upovedomiť pacienta.

Ako sa dozviem, kedy je možné lieky z opakovaného ereceptu vybrať?

Ak neuplynula doba platnosti a opakovaný erecept obsahuje „nevyčerpané“ dávky, príslušná dávka sa buď zobrazí v zozname nevydaných liekov, alebo bude pri danom predpise uvedený dátum, kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať. Softvér lekárne tieto informácie poskytne zdravotníckemu pracovníkovi po identifikácii pacienta a načítaní zoznamu jeho nevydaných liekov na platné erecepty. Uvedenú informáciu poskytuje aj zdravotná poisťovňa v ktorej je pacient poistený prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie.

Zabudol som, kedy si mám vybrať lieky na opakovaný erecept. Čo mám robiť?

Ak pacient zabudol kedy si má lieky na opakovaný erecept vybrať, môže si v lekárni po identifikácii cez eID, alebo bežný občiansky preukaz alebo preukaz poistenca overiť, či sú preňho k dispozícii nevydané lieky na platné predpisy.

Ak existuje opakovaný erecept, kde výber vzhľadom na lekárom určenú periódu nie je možný, lekáreň dostane od systému informáciu kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať.

Na čo slúži funkcionalita blokovania ereceptu?

Blokovanie ereceptu slúži na rezerváciu receptu pre prípady, keď lekáreň/výdajňa nemá k dispozícii liek/pomôcku/dietetikum a bude ho pre pacienta objednávať. Blokovanie v softvéri je obdobou odobratia papierového receptu alebo poukazu na účely objednania a následného výdaja v náhradnom termíne.

Lekár mi predpísal lieky na opakovaný erecept. Ako si ich mám vybrať?

Pacient musí prvý výber urobiť v zákonnej lehote platnosti jednorazového receptu (t. j. humánny liek, dietetická potravina 7 dní, zdravotnícka pomôcka 30 dní) –ak si neuplatní výber v tejto lehote recept stráca platnosť
Druhý a každý x-tý výber už môže pacient urobiť bez ohľadu na zákonnú platnosť jednorazového receptu – t. j. po uplynutí periódy sa recept v systéme objaví  a ak má pacient dostatok liekov, DP aZP (alebo inú prekážku) môže si predmet predpisu vybrať ktorýkoľvek deň až do doby uplynutia celkovej platnosti receptu (t.j. napr. 365 dní). A to aj za predpokladu, že nestihne vykonať všetky výbery. Lekárnik nesmie pri výdaji kumulovať počet balení predmetu preskripcie a nová perióda sa začína nasledujúcim dňom po výbere.
Pri výdaji z opakovaného receptu sa neumožňuje výber predmetu preskripcie pred uplynutím periódy.


Informáciu o dostupnosti liekov vám vie poskytnúť každá lekáreň a zároveň je dostupná v aplikácii vašej zdravotnej poisťovne.