FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Môže zdravotnícky záchranár pristupovať k informáciám o pacientovi?

Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára (zákon č.153/2013 Z. z.). Lekár záchranár má prístup bez súhlasu pacienta k tzv. emergency datasetu (len na čítanie). 

Je možné kopírovať informácie z ezdravie? (napr. z časti anamnéza)

Záznam zobrazený v ezdravie je platným záznamom, ktorý vytvoril zdravotnícky pracovník a podpísal ho svojim ePZP. Záznamy z ezdravie nie je možné kopírovať do iných systémov, v prípade, že lekár potrebuje získať informáciu, ktorá bola vytvorená iným zdravotníckym pracovníkom, tak pristupuje cez vyhľadávanie priamo v ezdravie.

Čo v prípade, ak sa lekárnik nevie overiť voči NZIS cez ePZP (má blokovanú ePZP kartu, pokazila sa čítačka ePZP, nemá certifikovaný softvér IS PZS)?

Lekáreň odosiela dispenzačný záznam, v ktorom nebude elektronický podpis. Ak je ePZP blokovaný alebo poškodený, lekárnik, kontaktuje Call Centrum. Druhý a ďalší preukaz je za poplatok.

Čo v prípade, ak sa lekár nevie overiť voči NZIS cez ePZP (má blokovanú ePZP kartu, pokazila sa čítačka ePZP, nemá certifikovaný softvér IS PZS)?

V takomto prípade lekár vytvára a odosiela preskripčný záznam, v ktorom nebude elektronický podpis.