FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je povinnosťou PZS pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín podať žiadosť o schválenie DOH na príslušný samosprávny kraj?

Áno, OÚ PZS musí mať ordinačné aj doplnkové ordinačné hodiny potvrdené a schválené príslušným samosprávnym krajom.

Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zo zákona nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín?

a. PZS ambulantnej pohotovostnej služby

b. PZS zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti

c. PZS ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom Národným centrom zdravotníckych informácií.

Musí byť OÚ PZS zaregistrovaný do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín (DOH)?

Bez registrácie do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) nie je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť počas DOH. Registráciu je možné vytvoriť len elektronicky prostredníctvom certifikovaného informačného systému PZS, ktorý prešiel overením zhody v NCZI pre funkciu eobjednanie.

Akým spôsobom prichádzajú objednávky pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín k poskytovateľovi?

Objednávky prichádzajú PZS do jeho IS, ktorý je certifikovaný na služby eobjednanie. 

Sú dve možnosti, ako môže vzniknúť objednávka na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín:  

  1. vytvorí ju pacient prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk, kde si pacient vie vybrať termín na vyšetrenie z voľných publikovaných termínov,

  2. vytvorí ju ZPr za pacienta priamo v ambulancii v svojom IS. 

Môžem poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín pacientovi, s ktorým nemám uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?

Nie. Podľa zákona 576/2004 Z.z., na vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a vyšetrená len osoba, ktorá má s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Musí byť OÚ PZS zaregistrovaný do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín (DOH)?

Bez registrácie do  informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) nie je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť počas DOH. Registráciu je možné vytvoriť len elektronicky prostredníctvom certifikovaného informačného systému PZS.