FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kde nájdem integračný manuál pre integráciu služieb eAlerts? Je integrácia povinná?

Integrácia je nepovinná, nepodlieha OvZh. Integračný manuál je distribuovaný individuálne dodávateľom IS PZS, ktorí prejavia o integráciu záujem. Kontaktujte naše Call Centrum

Na čo slúži prehľad Moje nastavenia?

Ak chcete dostávať všetky notifikácie (t.z. novinky, notifikácie, oznamy týkajúce sa lekární, ambulancií, nemocníc) tak si nevyberáte žiaden záujem notifikácie. Prídu vám všetky. Ak ste poskytovateľ lekárenskej ZS môžete si vybrať záujem notifikácií Lekáreň, tým pádom vám prídu iba oznamy zaradené do tejto kategórie.

Dozviem sa v aplikácii aj o výpadkoch resp. odstávkach IS Zdravotných poisťovní?

Ak nám ZP pošle takúto informáciu, NCZI ju nahodí pre okamžité vypublikovanie v mobilnej aplikácii.

Aký je rozdiel medzi Novinkami a Notifkáciami v mobilnej aplikácii?

V prehľade Novinky sa zobrazujú články ohľadom ezdravia a v prehľade Notifikácie dôležité oznamy zoradené podľa priority (napr. oznamy o plánovaných/neplánovaných odstávkach, výpadku systému, atď.)

Môžem zadať do aplikácie nejaký oznam, článok, notifikáciu?

Nie, ide len o jednosmernú komunikáciu smerom od NCZI k zdravotníckym pracovníkom.

Neviem sa prihlásiť do aplikácie?

Kontaktujte Call Centrum NCZI. Preveria vaše prístupové údaje.