FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?

V prípade, že zdravotnícky pracovník zabudne PIN a aj bezpečnostné otázky, alebo si bezpečnostné otázky ani nezadal, alebo nikdy nepoužil PIN, lebo ho stratil ešte pred použitím, kontaktuje Call Centrum. NCZI vygeneruje zdravotníckemu pracovníkovi nový PIN, ktorý zašle na adresu uvedenú v žiadosti o ePZP. PIN bude doručený ako doporučená zásielka (žltý lístok), ktorú treba prevziať osobne na pošte.
Ak zdravotnícky pracovník zadá 5-krát zlý PIN, ePZP sa zablokuje:

a. ak zdravotnícky pracovník nezadal bezpečnostné otázky, musí prísť osobne na pobočku NCZI v Bratislave alebo vo Zvolene, kde ePZP odblokujú, prípadne kontaktuje Call Centrum,

b. ak zdravotnícky pracovník zadal bezpečenostné otázky a vie odpovede na ne (nevie iba PIN), odblokovanie ePZP si rieši cez samoobslužný portál.

Je možné podať žiadosť o ePZP s notárskym podpisom, ktorý bol overený v ČR?

NCZI neakceptuje takúto žiadosť. Prehľad akceptovaných spôsobov podania žiadostí je uvedený na webe NCZI. 

Ako je riešená legislatíva ohľadom eID pri osobách nad 70 rokov? Bude u týchto osôb platiť výnimka aj po roku 2021?

Nakoľko ide o zákon ministerstva vnútra (Zákon č. 224/2006 Z. z.), jeho zmenu iniciuje ministerstvo vnútra. Je potrebné sledovať jeho aktuálne znenie.

Aké sú povinnosti ZPr pri používaní ePZP?

a. chrániť ePZP pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím, 

b. oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie ePZP NCZI,

c. uviesť v žiadosti o vydanie ePZP pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom, 

d. od 1. 1. 2018 používať ePZP a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

Prečo je potrebné si zadať bezpečnostné otázky?

Zadanie bezpečnostných otázok je dôležité v prípade zablokovania ePZP, straty PIN, zabudnutia PIN. Prostredníctvom samoobslužného portálu Open Trust si odpoveďami na tieto otázky vie ZPr ePZP odblokovať, alebo vygenerovať nový PIN k ePZP. Ak si bezpečnostné otázky nezadá a vyskytne sa niektorý z uvedených problémov, je potrebné kontaktovať Call Centrum, prípadne osobne navštíviť pracoviská NCZI v Bratislave alebo vo Zvolene.

Čo je samoobslužný aktivačný portál?

Samoobslužný aktivačný portál slúži na zadanie či zmenu bezpečnostných otázok k odblokovaniu elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) alebo na zmenu aktivačného kódu, teda PINu. Zároveň upozorňujeme, že samoobslužný aktivačný portál neslúži pre prácu v systéme ezdravie.