FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?

Výpadok internetu alebo služieb ezdravie nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak vypadne elektrina, v lekárni vám nevydajú lieky, vyšetrenie na prístrojoch neprebehne a ani lekár sa nedostane do svojho informačného systému. NZIS nenahrádza IS PZS a neobmedzuje ich funkcionalitu (ani pri svojom výpadku). Elektronické zdravotníctvo ráta s tým, že môže vypadnúť elektrina, pripojenie ambulancie na internet, pokazí sa počítač a pod. Sú vypracované náhradné postupy tak, aby elektronické zdravotníctvo pri svojom výpadku nenarušilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj aby nedošlo k strate údajov určených pre ezdravie  - lekár ich potrebuje dostať do svojho IS po výpadku minimálne v rozsahu údajov pre vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti do zdravotnej poisťovne. Keď  neskôr doplní  údaje do svojho IS, dostanú sa aj do NZIS.

Zvýši alebo zníži ezdravie bezpečnosť mojich zdravotných záznamov?

Systém ezdravie zvyšuje bezpečnosť zdravotných záznamov.

Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do ezdravia?

Nie. Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.