FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Prečo som sa o takej zásadnej zmene nedozvedel skôr?

O zmene boli informovaní lekári aj dodávatelia informačných systémov viac ako 15 mesiacov vopred, aby mali dostatočný časový priestor na prechod na vyššiu verziu. NCZI o pláne zmien informuje minimálne 1 rok vopred. V tomto prípade sme dodávateľov informačných systémov informovali na pravidelných spoločných stretnutiach v Bratislave a Košiciach. Lekárom sme túto informáciu oznamovali na prednáškach a stretnutiach organizovaných odbornými zväzmi.
 

Prečo služba erecept v3 nie je dostupná?

  • Služba erecept v3 bola vypnutá dňa 26. 6. 2020. 

  • Na základe požiadaviek lekárov a lekární NCZI rozširuje funkcionality ereceptu. Od 3. 1. 2019 je k dispozícii verzia v4 a od 26. 6. 2020 verzia v5. Staršie verzie vznikom nových zanikajú.

  • Väčšina dodávateľov softvéru pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už má verzie aktualizované minimálne na verziu 4, niektorí na verziu 5.   

Aké zdravotnícke pomôcky je možné predpísať na opakovaný erecept?

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept stanovuje vyhláška MZ SR (Príloha k vyhláške č. 263/2019 Z. z).

Lekár mi predpísal lieky na opakovaný erecept. Ako si ich mám vybrať?

Keďže opakovaný erecept existuje iba v elektronickej podobe, pacient sa musí v lekárni identifikovať prostredníctvom eID, bežným občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. Lekárnik postupuje v súlade so zákonom a overí, či sú pre daného pacienta k dispozícii nevydané a platné erecepty, ktoré je možné vydať. Pacient si lieky vyberá pravidelne, podľa intervalu, ktorý určil lekár.

Lieky predpísané na opakovaný erecept sa v zozname nevydaných liekov objavia automaticky v čase, keď je výber možný. Pacient nemusí prísť presne v deň uplynutia periódy, ale v čase platnosti ereceptu. 

Je používanie opakovaného ereceptu povinné?

Nie. Predpis liekov na opakovaný erecept môže lekár využiť podľa svojho uváženia a znalosti stavu pacienta. Opakovaný erecept umožní pacientovi vyberať v lekárni lieky, ktoré pacient berie pravidelne. Pred výberom nie je nutná návšteva ambulancie lekára. Zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný erecept predpísať stanovuje vyhláška.

Kto môže predpísať opakovaný erecept?

Každý lekár v rámci svojej odbornosti a príslušných preskripčných obmedzení môže vystaviť opakovaný erecept s dobou platnosti maximálne 365 dní. Predpis je výlučne elektronický a lekár musí mať softvér s overením zhody a funkcionalitou na predpisovanie opakovaných ereceptov.