FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo sú doplnkové ordinačné hodiny?

Ordinačné hodiny (OH) aj doplnkové ordinačné hodiny (DOH) predstavujú časový úsek, počas ktorého poskytovateľ (lekár v ambulancii) poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť. OH aj DOH musia byť schválené príslušným samosprávnym krajom. DOH predstavujú nepretržitý časový úsek, ktorý si poskytovateľ môže určiť nad rámec štandardných ordinačných hodín. Ich poskytovanie je dobrovoľné. Zásadným rozdielom je, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas nich môže byť spoplatnené, výkony nie sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Maximálna výška úhrady pacientom je 30 € za vyšetrenie, ide o priamu úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Čo platí pre samotné vyšetrenie počas DOH?

  • pacient sa musí na vyšetrenie objednať cez portál eobjednanie.npz.sk alebo certifikovaný informačný systém svojho lekára,

  • na vyšetrenie musí byť vytvorená objednávka,

  • objednávka na vyšetrenie musí byť spracovaná v informačnom systéme na objednávanie osôb (ISOO) a potvrdená,

  • nie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Je funkcionalita eobjednanie povinná pre všetkých lekárov? Ak nie, ako zistím, či ju môj lekár používa?

Funkcionalita eobjednanie v rámci systému ezdravie nie je povinná. Prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk vie pacient vyhľadať všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú registrovaní v informačnom systéme na objednávanie osôb a poskytujú možnosť pacientom objednať sa cez tento systém.

Ako sa dozviem, že termín, na ktorý som sa objednal/a platí?

Na kontakty, ktoré ste uviedli pri vytvorení objednávky, vám automaticky príde notifikácia o stave spracovania objednávky.

Je objednanie cez portál eobjednanie.npz.sk spoplatnené?

Vytvorenie objednávky cez portál eobjednanie.npz.sk, nie je spoplatnené. Spoplatnené môže byť ale samotné vyšetrenie u lekára, maximálne do výšky 30 €.