FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aký je zmysel Národného portálu zdravia?

Národný portál zdravia je vstupnou bránou pre občana, pacienta do sveta elektronického zdravotníctva. Cez neho sa dostane k svojej elektronickej zdravotnej knižke, na ňom nájde dôveryhodné, aktuálne a autorizované informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, o diagnostike a liečení chorôb, o liekoch, o PZS.

Budú v NZIS / EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?

Áno, v NZIS a teda aj v  EZK budú aj výsledky laboratórnych vyšetrení. 

Je súčasťou EZK aj očkovací záznam?

Áno, EZK obsahuje v časti Osobná anamnéza - Očkovanie v rozsahu druh očkovania, typ očkovania, očkovacia dávka, poradie dávky, posledná dávka (príznak áno/nie), vykonané očkovanie, dátum a čas vykonania očkovania, vakcína, očkovacia látka, poznámka, šarža, množstvo, zrušené očkovanie, dôvod zrušenia očkovania, dátum a čas plánovaného očkovania.

Aké druhy zdravotných záznamov lekári zapisujú do NZIS a EZK?

Lekári do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielajú vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:  

 • záznam o odporúčaní na vyšetrenie

 • lekárska prepúšťacia správa

 • záznam o odbornom vyšetrení 

 • záznam o zobrazovacom vyšetrení

 • očkovací záznam

 • lieková anamnéza

 • osobná anamnéza

 • sociálna anamnéza

 • pôrodnícka anamnéza

 • výsledky vyšetrení

 • záznamy zdravotných problémov

 • preskripčný a dispenzačný záznam

 • medikačný záznam

 • doplnkové zdravotné údaje osoby.

 

Ako sa dostanú moje zdravotné záznamy do EZK?

Údaje do EZK sa dostanú automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc, ...), z informačných systémov zdravotných poisťovní a údaje si môže vo vybranej časti EZK zadať aj OBČAN– tzv. osobné záznamy.

Je elektronická zdravotná knižka povinná?

Elektronická zdravotná knižka je povinná v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z.  o NZIS v znení neskorších predpisov  - § 2 Základné pojmy, bod (6):

„Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“