FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo ak mi ezdravie nefunguje? Na koho sa mám obrátiť?

V prípade technických problémov s vašim IS je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa IS. Dáta zbiera a spracováva váš informačný systém, ktorý ich zasiela cez určené služby do NZIS, prípadne do príslušnej ZP. Pokiaľ sa jedná o riešenie funkčnosti komunikácie medzi softvérom PZS a systémom zdravotnej poisťovne v rámci funkcie erecept, je potrebné kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu. Iné otázky adresujte na Call Centrum NCZI telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Ak pri inštalácii pracovnej stanice nemáme k dispozícii kartu zdravotníckeho pracovníka a čítačku, dá sa vykonať test spojenia na NZIS?

Nie. Spojenie SSL/VPN sa dá nadviazať prostredníctvom použitia príslušného certifikátu, ktorý je na karte. Preto je potrebné si koordinovať práce po dohode s príslušným lekárom.

Aké sú spôsoby zabezpečenia pripojenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k ezdravie?

Zabezpečenie je prostredníctvom bezpečného HTTPS (SSL) pripojenia. Historicky boli k dispozícii dva spôsoby pripojenia: inštalácia VPN spôsobom klienta CISCO AnyConnect, alebo zapožičanie routera CISCO ASA zo strany NCZI.

Aké sú minimálne technické požiadavky na hardvér a internetové pripojenie?

Pre lekára a výrobcu:
Pre internet sa odporúča min. širokopásmové pripojenie. NCZI nešpecifikuje nároky na hardvér z dôvodu, že nevie garantovať, čo všetko bude prevádzkované daným zdravotníckym pracovníkom na danom PC. Odporúča však vychádzať pri kúpe počítača s min. HW vybavením stanoveným výrobcom operačného systému.