FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je povinnosťou PZS pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín podať žiadosť o schválenie DOH na príslušný samosprávny kraj?

Áno, OÚ PZS musí mať ordinačné aj doplnkové ordinačné hodiny potvrdené a schválené príslušným samosprávnym krajom.

Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zo zákona nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín?

a. PZS ambulantnej pohotovostnej služby

b. PZS zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti

c. PZS ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom Národným centrom zdravotníckych informácií.

Musí byť OÚ PZS zaregistrovaný do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín (DOH)?

Bez registrácie do  informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) nie je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť počas DOH. Registráciu je možné vytvoriť len elektronicky prostredníctvom certifikovaného informačného systému PZS.

Je možné využívať iný (komerčný) objednávací systém pre pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín?

Áno, eobjednanie umožňuje aj túto alternatívu. Podmienkami pre poskytovanie doplnkových ordinačných hodín je registrácia poskytovateľa do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) a spracovanie objednávky v systéme.

Ako je v systéme eobjednanie riešené potvrdzovanie objednávok?

Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH je možné systémové nastavenie automatického potvrdzovania objednávok pri vytváraní kalendára. Druhou možnosťou je, že lekár (ambulancia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) si vo svojom informačnom systéme manuálne nastaví potvrdzovanie objednávok (lekár si načíta zoznam nových objednávok, ktoré následne potvrdí, prípadne preplánuje). Pre objednávky na vyšetrenie počas OH z poradovníka je potrebné vždy manuálne spracovať objednávku vo svojom informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prideliť jej termín vyšetrenia.