FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kde nájdem integračný manuál pre integráciu služieb eAlerts? Je integrácia povinná?

Integrácia je nepovinná, nepodlieha OvZh. Integračný manuál je distribuovaný individuálne dodávateľom IS PZS, ktorí prejavia o integráciu záujem. Kontaktujte naše Call Centrum

Kedy budú služby evyšetrenie v6 nasadené na PRODe?

Plánované nasadenie služieb na PROD je 31.3.2020. Dodávatelia IS PZS sa už môžu hlásiť na overenie zhody pre verziu v6, resp. v5 ak používajú ešte v3. Služby sú nasadené na PREPRODe.

Kedy budú služby elektronickej opiátovej knihy nasadené na PRODe?

Plánované nasadenie služieb EOK na PROD je 31.3.2020. Dodávatelia IS PZS sa už môžu hlásiť na overenie zhody pre verziu služieb erecept v5. Služby sú nasadené na PREPRODe.

Je povinnosťou PZS pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín podať žiadosť o schválenie DOH na príslušný samosprávny kraj?

Áno, OÚ PZS musí mať ordinačné aj doplnkové ordinačné hodiny potvrdené a schválené príslušným samosprávnym krajom.

Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zo zákona nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín?

a. PZS ambulantnej pohotovostnej služby

b. PZS zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti

c. PZS ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom Národným centrom zdravotníckych informácií.

Lekár vidí erecept OK. Pacient ide do lekárne a v dôsledku výpadku NZIS, lekáreň nevidí erecept (prečo systém na to nemyslí? Prečo neinformuje vopred lekára, že je problém, aby dal papierovú formu a nevracali sa mu pacienti späť)

Vendori majú možnosť volať službu DajPreskripcnyZaznam, ktorá im vráti informáciu o stave podpisu ereceptu. Volať službu je vhodné s odstupom aspoň 15-30s od zápisu preskripčného záznamu.