FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Existujú vypracované metodiky pre poskytovateľov, ako postupovať v rôznych kritických situáciách? Ak áno, kde sú zverejnené?

Pre erecept existuje zoznam offline scenárov. Integračné manuály, metodiky pre lekára, lekárne, OvZh a iné dokumenty sú zverejnené na integračnom portáli NCZI. 

Metodika práce v ambulancii : 
https://www.ezdravotnictvo.sk/documents/1005903/1007442/erecept_metodika_predpis_v_ambulancii.pdf
metodika práce v lekárni : 
https://www.ezdravotnictvo.sk/documents/1005903/1007442/erecept_metodika_vydaj_v_lekarni.pdf

V súčasnosti je opakovaný erecept definovaný periódou, počtom opakovaní a platnosti receptu. Kto sa bude starať o to, či je recept možné opäť vydať, pretože nastáva jeho ďalšie opakovanie?

Ak uplynie určená perióda (počet dní), po ktorých je možné vydať príslušnú dávku, erecept sa objaví v zozname nevydaných liekov a bude tam viditeľný dovtedy, kým si pacient danú dávku nevyzdvihne a lekáreň nenahrá príslušnú dispenzáciu. Z pohľadu lekárne nie je potrebné robiť žiadne kontroly, lekáreň uvidí liek štandardne. Kontrolu vykoná zdravotná poisťovňa.

Čo musíme zabezpečiť pri predpise opakovaného ereceptu?

Aplikácia (ambulantný IS, nemocničný IS) zabezpečí, že nebude možné predpísať opakovaný erecept (prostredníctvom UlozPrekripcnyZaznam), v zmysle platnej legislatívy, pre:

  •  opiáty,

  •  protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká,

  •  ak ide o predpisovanie lieku s preskripčným obmedzením, ktoré spĺňa poverujúci lekár ale platnosť jeho poverenia je neplatná .

Je rozsah funkcie erecept konečný alebo sa uvažuje o jeho rozšírení?

Áno, na základe legislatívnych úprav a aplikačnej praxe pravidelne prichádza k vyhodnocovaniu elektronickej služby a rozšírovaniu resp. úprave jednotlivých funkcionalít.

Ako zistím aktuálnosť používanej verzie ereceptu?

Odporúčame, aby ste túto požiadavku adresovali svojmu administrátorovi alebo dodávateľovi informačného systému. 

Je môj dodávateľ certifikovaný na nové verzie eslužieb?

Prehľad informačných systémov pre PZS je zverejnený na webovej stránke ezdravotnictvo.sk.