Ak pri inštalácii pracovnej stanice nemáme k dispozícii kartu zdravotníckeho pracovníka a čítačku, dá sa vykonať test spojenia na NZIS?

Nie. Spojenie SSL/VPN sa dá nadviazať prostredníctvom použitia príslušného certifikátu, ktorý je na karte. Preto je potrebné si koordinovať práce po dohode s príslušným lekárom.

Ako sú pripájaní starší lekári, alebo tí, ktorí zatiaľ nepoužívajú PC?

Od 1. 1. 2018 musia byť všetci PZS pripojení do ezdravie, inak im hrozia sankcie podľa súčasnej právnej normy. Ak má ZPr dohodu so zdravotnou poisťovňou, na základe ktorej má možnosť predpisovať lieky a zdravotné pomôcky pre vlastnú spotrebu pod kódom odbornosti "099" – predpisuje len papierovou formou. Ak ZPr s takýmto kódom disponuje aj zmluvným vzťahom ako PZS je nevyhnutné zapojenie do NZIS. 

Technickí pracovníci z NCZI používajú na riešenie problémov aplikáciu Teamviewer. Môžu vidieť zdravotné záznamy mojich pacientov?

Pri riešení technických chýb v spolupráci s NCZI prostredníctvom aplikácie Teamviewer nemôže pracovník NCZI nahliadať do zdravotných záznamov pacientov. Počas technickej podpory a aktívnej komunikácie cez Teamviewer odporúčame lekárovi odhlásiť sa a zatvoriť svoj informačný systém.

Môže môj antivírusový program odmietnuť inštaláciu čítačky ePZP alebo inej aplikácie systému ezdravie?

Nie. Všetky aplikácie systému ezdravie sú dôveryhodné a antivírusový program ich neodmietne.

Ako mám požiadať o čítačku eID?

NCZI nemá legislatívnu povinnosť vydávať čítačku eID, výdaj prebieha na báze dobrovoľnosti.

Aké sú spôsoby zabezpečenia pripojenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k ezdravie?

Zabezpečenie je prostredníctvom bezpečného HTTPS (SSL) pripojenia. Historicky boli k dispozícii dva spôsoby pripojenia: inštalácia VPN spôsobom klienta CISCO AnyConnect, alebo zapožičanie routera CISCO ASA zo strany NCZI.