Je overovanie poistného vzťahu povinné?

Áno, je. Služba pre overenie poistného vzťahu má na výstupe pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) užitočné informácie a je vhodné ju volať vždy, lebo situácia okolo neplatiča sa môže dynamicky meniť. Používanie a výstup je v záujme PZS.

Ako je riešená problematika zápisu údajov o novorodencoch?

Kým novorodenec nemá zdravotné poistenie, úkony sú realizované na matku. Prihlásením poistenca je priradený aj do NZIS a lekár môže zaznamenávať jednotlivé úkony.

Kde nájdem medicínske dáta pacienta?

V čase, keď sa lekár pripojí do NZIS, budú v elektronickej zdravotnej knižke jeho pacientov zdravotné záznamy z lekární, laboratórií, ambulancií, nemocníc tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), ktorí sú už pripojení. Kým sa databáza NZIS naplní dostatočným množstvom týchto dát od pripojených PZS, PZS môžu využívať iné alternatívne zdroje medicínskych dát už aktuálne dostupné vo svojom informačnom systéme. Bližšie informácie o týchto možnostiach vie poskytnúť dodávateľ informačného systému PZS.

Má špecializovaná sestra v ezdravie inú rolu ako sestra bez špecializácie (v zmysle zákona 296/2010)?

V NZIS je definovaná rola sestry alebo pôrodnej asistentky bez ohľadu na špecializáciu.

Musí lekár používať ezdravie?

Áno, od 1. 1. 2018 musí.