Čo musíme zabezpečiť pri predpise opakovaného ereceptu?

Aplikácia (ambulantný IS, nemocničný IS) zabezpečí, že nebude možné predpísať opakovaný erecept (prostredníctvom UlozPrekripcnyZaznam), v zmysle platnej legislatívy, pre:

  •  opiáty,

  •  protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká,

  •  ak ide o predpisovanie lieku s preskripčným obmedzením, ktoré spĺňa odporúčajúci lekár ale platnosť jeho odporúčania je kratšia ako platnosť opakovaného receptu.

Môžem pre opakovaný erecept urobiť odpis?

Nie.
Pre opakovaný erecept nie je možné vytvoriť odpis. Použije sa funkcionalita blokovanie ereceptu.

 

 

Môžem vydať celkové predpísané množstvo na opakovanom erecepte?

Nie. Celkové množstvo predpísané na opakovanom erecepte (súčet zo všetkých opakovaní) nie je možné vydať naraz. Vydávané sú množstvá do maximálnej, lekárom predpísanej výšky, pre jeden výber.

Pomýlil som sa pri predpise opakovaného ereceptu. Čo mám robiť?

Ak došlo k omylu s potenciálnym dopadom na pacienta, lekár informuje pacienta, stornuje pôvodný erecept a vystaví nový opakovaný erecept. Ak už pacient vybral liek alebo liečivo, opakovaný erecept je možné iba „zneplatniť“.

Ako sa dozviem, kedy je možné lieky z opakovaného ereceptu vybrať?

Ak neuplynula doba platnosti a opakovaný erecept obsahuje „nevyčerpané“ dávky, príslušná dávka sa buď zobrazí v zozname nevydaných liekov, alebo bude pri danom predpise uvedený dátum, kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať. Softvér lekárne tieto informácie poskytne zdravotníckemu pracovníkovi po identifikácii pacienta a načítaní zoznamu jeho nevydaných liekov na platné erecepty.

Ako urobíme výdaj opakovaného ereceptu?

Z pohľadu lekárne sa v procese výdaj liekov nemení nič. Lekáreň, resp. ZPr, identifikuje pacienta podľa eID, bežného občianskeho preukazu alebo kartičky poistenca, načíta zoznam platných a nevydaných ereceptov a tie, ak ich má na sklade riadne vydá a zaznačí pomocou svojho softvéru príslušné výdaje liekov.

Pri opakovanom erecepte sa výdajom automaticky aktivuje možnosť ďalšieho výberu po uplynutí príslušnej periódy medzi výbermi, ktorú určil predpisujúci lekár. Pred uplynutím tejto periódy výber možný nie je.

Ak uplynie platnosť ereceptu, výber možný nebude. Pacient musí navštíviť lekára, ktorý v prípade potreby erecept vystaví znova.