Čo je to reštrikčný záznam?

Reštrikčný záznam bude môcť vytvoriť lekár v záujme ochrany zdravia pacienta. Bude sa ním označovať záznam, ku ktorému pacient, iný zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pod. nebude mať prístup v prípade, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu pacienta.

Čo musíme zabezpečiť pri predpise opakovaného ereceptu?

Aplikácia (ambulantný IS, nemocničný IS) zabezpečí, že nebude možné predpísať opakovaný erecept (prostredníctvom UlozPrekripcnyZaznam), v zmysle platnej legislatívy, pre:

  •  opiáty,

  •  protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká,

  •  ak ide o predpisovanie lieku s preskripčným obmedzením, ktoré spĺňa odporúčajúci lekár ale platnosť jeho odporúčania je kratšia ako platnosť opakovaného receptu.

Čo je to elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka je súbor najdôležitejších údajov vybraných zo zdravotnej dokumentácie o pacientovi v elektronickej podobe. Čiže elektronická zdravotná knižka vzniká tak, že vybrané údaje zo zdravotnej dokumentácie osoby, v súlade so zákonom 153/2013 Z.z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, vedené u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú zhromažďované centrálne v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Aké informácie, kam a ako sú zaznamenávané, resp. posielané?

Údaje sú zabezpečené v rámci NZIS, do ktorého môže pristúpiť len autorizovaný a autentifikovaný zdravotnícky pracovník prostredníctvom ePZP karty. Údaje nemôžu byť kopírované ani preposielané mimo NZIS. Každý jeden záznam v rámci  NZIS je šifrovaný.

Je overovanie poistného vzťahu povinné?

Áno, je. Služba pre overenie poistného vzťahu má na výstupe pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) užitočné informácie a je vhodné ju volať vždy, lebo situácia okolo neplatiča sa môže dynamicky meniť. Používanie a výstup je v záujme PZS.

Môžem pre opakovaný erecept urobiť odpis?

Nie.
Pre opakovaný erecept nie je možné vytvoriť odpis. Použije sa funkcionalita blokovanie ereceptu.