evysetrenie

evyšetrenie

Vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia z veľkej časti nahrádza papierovú zdravotnú kartu pacienta. Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam, ktorý je súčasťou systému ezdravie.

Čo je evyšetrenie

Funkcia evyšetrenie predstavuje vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia, ktorý je podpísaný elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka. Elektronický záznam z vyšetrenia sa uložením stáva súčasťou systému ezdravie.

Záznam z odborného vyšetrenia

Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam tak ako doteraz vo svojom informačnom systéme. V momente, keď prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) podpíše záznam, záznam sa stane súčasťou elektronického zdravotníctva a lekár ho po dohode s pacientom nemusí vytlačiť.

Prepúšťacia správa

Papierový záznam o prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti už pacient nemusí nosiť svojmu všeobecnému lekárovi. Všeobecný lekár si ho pozrie v pacientovej elektronickej zdravotnej knižke.

Popis zo zobrazovacieho zariadenia

Lekár vytvára elektronický zápis výsledku zo zobrazovacieho vyšetrenia (RTG, MR a iné). Tento záznam sa stáva súčasťou elektronického zdravotníctva v momente, keď ho lekár prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) podpíše a po dohode s pacientom nemusí záznam vytlačiť.

Výmenný lístok

Výmenný lístok slúži na odporúčanie pacienta na špecializované vyšetrenie a prepája jednotlivé záznamy z odborných vyšetrení, čím umožňuje komplexný pohľad na aktuálny problém pacienta.