eslužby

Zistite, aké výhody vám prináša ezdravie.

ePN

Elektronizácia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti je spoločný projekt NCZI a Sociálnej poisťovne, ktorý rieši náhradu 5-dielnych papierových tlačív dočasnej pracovnej neschopnosti od návštevy lekára až po vyplatenie náhrady príjmu zamestnávateľom a sociálnych dávok Sociálnou poisťovňou.

enarodenie

Eslužby týkajúce sa životnej situácie narodenia dieťaťa prinášajú zjednodušenie pre rodičov dieťaťa a tiež pre lekárov, elektronizácia hlásenia o narodení, zápis potvrdenia pre príspevok pri narodení dieťaťa prostredníctvom ezdravia a nahlásenie dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti novorodencom.

Pripojenie do systému

Do systému ezdravie (Národný zdravotnícky informačný systém) sú ukladané zdravotné záznamy pacientov, preto je dôležité bezpečné overenie pacienta a aj zdravotníckeho pracovníka, ktorý zdravotné záznamy vytvára alebo k nim pristupuje.

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (eZK) je zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej podobe. Pacient, kvôli bezpečnosti a ochrane svojich záznamov, pristupuje do eZK prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo elektronického dokladu o pobyte (eDoPP) cez Národný portál zdravia.

erecept

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám.

evyšetrenie

Vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia z veľkej časti nahrádza papierovú zdravotnú kartu pacienta. Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam, ktorý je súčasťou systému ezdravie.

eobjednanie

Umožňuje pacientom objednať sa k lekárovi cez internet počas doplnkových ordinačných hodín na konkrétny dátum a čas, prípadne vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín.

Pacientsky sumár

Pacientsky sumár (PS) je dokument, ktorý obsahuje základný prehľad klinických údajov pacienta, teda výber zo zdravotných záznamov. Zásadný význam má hlavne pri náhlych a nečakaných zmenách zdravotného stavu.

eočkovanie

Eslužba, ktorá v rámci elektronizácie zdravotníctva umožňuje lekárovi zapísať očkovania pacienta elektronickou formou. Elektronický záznam z očkovania momentálne slúži ako jeden zo zdrojov informácií na vytvorenie Digitálneho COVID preukazu, ktorý je platný v rámci EÚ.

elab

Elektronický zápis výsledku z laboratórneho vyšetrenia prispieva k efektívnej a účelnej diagnostike pacienta. Umožňuje vytvorenie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia.

Moje ezdravie

Aplikácia Moje ezdravie obsahuje aktuálne a overené informácie, týkajúce sa verejného zdravia, epidemiológie a prevencie. Občania jednoduchým a prehľadným spôsobom získajú potrebné informácie, nemusia ich vyhľadávať, majú ich na dosah.

eAlerts

Aplikácia eAlerts umožní zdravotníckemu pracovníkovi získať prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v systéme ezdravie. Sprostredkuje dôležité oznamy a pripomenie plánované udalosti. Zdravotnícky pracovník bude informovaný o dianí v ezdraví bez toho, aby musel informácie hľadať. Má ich stále na dosah.