eočkovanie

eočkovanie

Eslužba, ktorá v rámci elektronizácie zdravotníctva umožňuje lekárovi zapísať očkovania pacienta elektronickou formou. Umožňuje pacientovi nahliadnuť prostredníctvo elektronickej zdravotnej knižky do svojej dokumentácie a vyhľadať očkovania, ktoré boli zapísané lekárom elektronickou formou. Elektronický záznam z očkovania momentálne slúži ako jeden zo zdrojov informácií na vytvorenie Digitálneho COVID preukazu, ktorý je platný v rámci EÚ.

Vyhľadanie očkovaní

Slúži pre lekárov na vyhľadanie očkovaní pacienta. Keďže, zvlášť v danej situácii spojenej s pandémiou COVID je očkovanie považované za dôležitý údaj, je potrebné pre bezpečné a efektívne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, rýchly a efektívny prístup.

Význam eočkovania

eočkovanie obsahuje zápis očkovania a aj zápis prípadných nežiaducich účinkov očkovania, ktoré sa vyskytli u pacienta. Do systému je očkovanie zapísané, hneď po jeho vykonaní, prípadne neskôr.